Norwegia – rozliczenia podatkowe za 2019 i korekty

Z ulgą minimalną.250 zł
  • Z odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego.
  • Z odliczeniem kosztów dziennej opieki nad dzieckiem  – ulga rodzicielska
300 zł
Z ulgą status pendler.400 zł
Z ulgą marynarską.400 zł
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu.od 250 zł
Wysyłka deklaracji w formie papierowej.+50 zł
Tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język angielski jednej strony dokumentu:
  • akt małżeństwa
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
  • zaświadczenie o dochodzie
  • inne nieprzekraczające 1125 znaków (w tym spacje)
65 zł
Tłumaczenie przysięgłe odsetek od kredytu – z języka polskiego na język angielski.65/130 zł


Norwegia – zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny (opłata obejmuje prowadzenie zasiłku do momentu uzyskania pozytywnej decyzji).450 zł
Zasiłek opiekuńczy.450 zł
Wniosek o zasiłek rodzinny i opiekuńczy złożone jednocześnie.800 zł
Prowadzenie korespondencji z NAV w sprawie zasiłku za każdy kolejny rok.200 zł

Norwegia – zasiłki dla bezrobotnych

Rejestracja w systemie NAV jako osoba poszukująca pracy.200 PLN
Podanie o przyznanie zasiłku200 PLN
Przeniesienie Dagpenger do Polski200 PLN
Odnowienie Dagpenger200 PLN
Przedłużenie Permitteringu200 PLN

Norwegia – inne usługi

Aktualizacja adresu korespondencyjnego150 zł
Aktualizacja numeru konta bankowego przy użyciu kodów MinID / BankID100 zł
Aktualizacja numeru konta bankowego  – brak kodów MinID lib BankID150 zł
Odnowienie czeku ze zwrotem podatku150 zł
Helfo – ubezpieczenie – S1200 zł
Zamówienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego)150 zł
Podanie o kartę podatkową150 zł
Weryfikacja dokumentówod 100 zł
Telefon / mail w sprawie urzędowej w Norwegiiod 50 zł
Korespondencja listowa w sprawie urzędowej w Norwegii

od 100 zł


Niemcy – rozliczenia podatkowe i zasiłki

Wykonanie kalkulacji (zaliczka na poczet rozliczenia).od 50 zł
Podstawowe rozliczenie za jeden rok podatkowy – rozliczenie bez ulg.300 zł
Rozliczenie ze współmałżonkiem / odliczeniem składek ubezpieczeniowych/ odliczeniem rzeczy zakupionych w celach służbowych350 zł
Rozliczenie z odliczeniem tzw „podwójnego gospodarstwa domowego”.400 zł
Rozliczenie z odliczeniem delegacji.500 zł
Każda dodatkowa ulga niewymieniona w cenniku.+50 zł
Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – Gewerbe.600 zł
Rozliczenie Gewerbe „zerowe”.400 zł
Kindergeld / Zasiłek rodzinny z Niemiec (opłata obejmuje prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji)500 zł
Dodatkowa opłata za drugie i kolejne dziecko.+50 zł za każde dziecko
Opłata za prowadzenie korespondencji z Familienkasse po otrzymaniu decyzji. Opłata dotyczy pojedynczej 
korespondencji (pismo, dosłanie dokumentów, tłumaczenie pisma, kontakt telefoniczny).
100 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów korzystających z naszych usług.100 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów niekorzystających z naszych usług.od 200 zł
Wniosek o wydanie druku E-106 (zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
dla ubezpieczonego i członków rodziny)

150 zł

Opłata za zamówienie niemieckiego numeru identyfikacyjnego Identifikationsnummer

100 zł

Odzyskanie podatku budowlanego (Bausteuerabzug 15%).

350 zł


Dania – rozliczenia podatkowe i zasiłki

Rozliczenie podatku za jeden rok podatkowy.350 zł
Wstępna weryfikacja dokumentów50 zł
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu.350 PLN
Zasiłek rodzinny (opłata za złożenie wniosku i prowadzenie sprawy przez 1 rok).400 zł
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto) – dla osób korzystających z rozliczenia100 zł
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto) – dla osób niekorzystających z rozliczenia150 zł

Wielka Brytania – rozliczenia podatkowe

Zwrot podatku – dla klientów nie będących marynarzami.11%  brutto nie mniej niż 250 zł
Zwrot podatku dla marynarzy.9%  brutto nie mniej niż 250 zł
Deklaracja Self Assessment za jeden rok podatkowy.300 zł
Konsultacje / analiza dokumentówod 100 zł

Polska – rozliczenia polsko zagraniczne w Polsce

Sporządzenie zeznania PIT 36+ ZG za dany rok podatkowy – wykazanie dochodów polskich i zagranicznych oraz ulg.160 PLN
Korekta zeznania na wezwanie Urzędu Skarbowego – wykazanie dochodów zagranicznych.160 zł
Sporządzenie zeznania PIT 36 + ZG – wykazanie tylko dochodów zagranicznych.100 zł
Inne zeznania podatkowe wymagane przez polski Urząd Skarbowy.od 50 zł

Holandia – rozliczenia podatkowe

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych za jeden rok podatkowy.300 zł

Szwecja – rozliczenia podatkowe

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych za jeden rok podatkowy.350 zł

Usługi pozostałe

Jeżeli chciałbyś nam zlecić wykonanie usługi, której nie ma w cenniku, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.