Cennik

Cennik Norwegia

Cennik Niemcy

Cennik Dania

Cennik Anglia

Cennik Polska

Cennik Szwecja

Norwegia – rozliczenia podatkowe

Z ulgą 10% lub ulgą minimalną. 250 PLN
Z odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego. 350 PLN
Z ulgą status pendler.400 PLN
Z ulgą marynarską.400 PLN
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu.od 250 PLN
Wysyłka deklaracji w formie papierowej.+50 PLN
Tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język angielski jednej strony dokumentu: 

  • akt małżeństwa
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
  • zaświadczenie o dochodzie
  • inne nieprzekraczające 1125 znaków (w tym spacje)
55 PLN
Tłumaczenie przysięgłe odsetek od kredytu – z języka polskiego na język angielski.55/110 PLN

 

Norwegia – zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny (opłata obejmuje prowadzenie zasiłku do momentu uzyskania pozytywnej decyzji).450 PLN
Zasiłek opiekuńczy.450 PLN
Wniosek o zasiłek rodzinny i opiekuńczy złożone jednocześnie.800 PLN
Prowadzenie korespondencji z NAV w sprawie zasiłku za każdy kolejny rok.200 PLN

 

Norwegia – zasiłki dla bezrobotnych (dagpenger lub permittering)

Rejestracja w systemie NAV jako osoba poszukująca pracy.200 PLN
Podanie o przyznanie zasiłku200 PLN
Przeniesienie Dagpenger do Polski200 PLN
Odnowienie Dagpenger200 PLN
Przedłużenie Permitteringu200 PLN

 

Norwegia  – inne usługi

Aktualizacje danych – adres korespondencyjny / numer konta150 PLN
Odnowienie czeku ze zwrotem podatku150 PLN
Helfo – ubezpieczenie – S1200 PLN
Zamówienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego)150 PLN
Podanie o kartę podatkową 150 PLN
Weryfikacja dokumentówod 100 PLN
Telefon / mail w sprawie urzędowej w Norwegiiod 50 PLN
Korespondencja listowa w sprawie urzędowej w Norwegiiod 100 PLN

Niemcy – rozliczenia podatkowe i zasiłki

Wykonanie kalkulacji (zaliczka na poczet rozliczenia).od 50 PLN
Podstawowe rozliczenie za jeden rok podatkowy – rozliczenie bez ulg.300 PLN
Rozliczenie ze współmałżonkiem / odliczeniem składek ubezpieczeniowych/ odliczeniem rzeczy zakupionych w celach służbowych.350 PLN
Rozliczenie z odliczeniem tzw „podwójnego gospodarstwa domowego”.400 PLN
Rozliczenie z odliczeniem delegacji.500 PLN
Każda dodatkowa ulga niewymieniona w cenniku.+50 PLN
Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – Gewerbe.600 PLN
Rozliczenie Gewerbe „zerowe”.400 PLN
Kindergeld / Zasiłek rodzinny z Niemiec (opłata obejmuje prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji)500 PLN
Dodatkowa opłata za drugie i kolejne dziecko.+50 PLN
za każde
dziecko
Opłata za prowadzenie korespondencji z Familienkasse po otrzymaniu decyzji. Opłata dotyczy pojedynczej 
korespondencji (pismo, dosłanie dokumentów, tłumaczenie pisma, kontakt telefoniczny).
100 PLN
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów korzystających z naszych usług.100 PLN
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów niekorzystających z naszych usług.od 200 PLN
Wniosek o wydanie druku E-106 (zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
dla ubezpieczonego i członków rodziny)
150 PLN
Opłata za zamówienie niemieckiego numeru identyfikacyjnego Identifikationsnummer100 PLN
Odzyskanie podatku budowlanego (Bausteuerabzug 15%).350 PLN

Dania – rozliczenia podatkowe i zasiłki

Rozliczenie podatku za jeden rok podatkowy.350 PLN
Wstępna weryfikacja dokumentów50 PLN
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu.350 PLN
Zasiłek rodzinny (opłata za złożenie wniosku i prowadzenie sprawy przez 1 rok).400 PLN
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto) – dla osób korzystających z rozliczenia100 PLN
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto) – dla osób niekorzystających z rozliczenia150 PLN

Wielka Brytania – rozliczenia podatkowe

Zwrot podatku – dla klientów nie będących marynarzami.11% brutto nie mniej niż 250 PLN
Zwrot podatku dla marynarzy.9% brutto nie mniej niż 250 PLN
Deklaracja Self Assessment za jeden rok podatkowy.300 PLN
Konsultacje / analiza dokumentówod 100 PLN

Polska – rozliczenia podatkowe

Sporządzenie zeznania PIT 36+ ZG za dany rok podatkowy – wykazanie dochodów polskich i zagranicznych oraz ulg.160 PLN
Korekta zeznania na wezwanie Urzędu Skarbowego – wykazanie dochodów zagranicznych.160 PLN
Sporządzenie zeznania PIT 36 + ZG – wykazanie tylko dochodów zagranicznych.100 PLN
Inne zeznania podatkowe wymagane przez polski Urząd Skarbowy.od 50 PLN

Szwecja – rozliczenia podatkowe

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych za jeden rok podatkowy.350 PLN