Polska – rozliczenia podatkowe

cena
PIT 36 + ZG  dochody polskie i zagraniczne, odliczenie ulg podatkowych. 
Zeznanie lub korekta dla podatnika. 
180 zł*
PIT 36 + ZG  dochody polskie i zagraniczne, odliczenie ulg podatkowych.
Zeznanie lub korekta dla podatnika wraz z małżonkiem.
200 zł*
PIT 36 + ZG dochody polskie i zagraniczne — pełna ulga abolicyjna. Zeznanie dla marynarzy, rybaków zagranicznych, pilotów, stewardess, pracowników platform wiertniczych itp.  300 zł
PIT 36 + ZG  dochody polskie i zagraniczne, odliczenie ulg podatkowych.
Zeznanie lub korekta dla podatnika wraz z małżonkiem. Oboje małżonkowie osiągali dochody zagraniczne.
400 zł
PIT 38 – dochody z papierów wartościowych, instrumentów finansowych, rozliczenie kryptowalut). od 129 zł
Informacja w sprawie ustalenia rezydencji podatkowej. od 99 zł
Inne deklaracje i rozliczenia podatkowe. zapytaj o wycenę
bok@podatkowo.pl
* Dopłata za każdy kolejny kraj pracy za granicą. +20 zł

Niemcy – rozliczenia podatkowe i zasiłki.

cena regularna
Wykonanie kalkulacji (zaliczka na poczet rozliczenia). 120 zł
Podstawowe rozliczenie za jeden rok podatkowy — rozliczenie bez ulg. 350 zł
Rozliczenie ze współmałżonkiem / odliczeniem składek ubezpieczeniowych/ odliczeniem rzeczy zakupionych w celach służbowych 420 zł
Rozliczenie z odliczeniem tzw “podwójnego gospodarstwa domowego”. 470 zł
Rozliczenie z odliczeniem delegacji. 520 zł
Każda dodatkowa ulga niewymieniona w cenniku. +50 zł
Kindergeld / Zasiłek rodzinny z Niemiec (opłata obejmuje prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji) 500 zł
Dodatkowa opłata za drugie i kolejne dziecko. +50 zł za każde dziecko
Opłata za prowadzenie korespondencji z Familienkasse po otrzymaniu decyzji. Opłata dotyczy pojedynczej 
korespondencji (pismo, dosłanie dokumentów, tłumaczenie pisma, kontakt telefoniczny).
200 zł
Opłata za kontynuację zasiłku Kindergeld 200 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów korzystających z naszych usług. 200 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów niekorzystających z naszych usług. od 250 zł

Norwegia – rozliczenia podatkowe i korekty.

cena
Rozliczenie z ulgą minimalną. 250 zł
  • Z odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego.
  • Z odliczeniem kosztów dziennej opieki nad dzieckiem — ulga rodzicielska
300 zł
Z ulgą status pendler (mieszkanie, podróże, diety). 450 zł
Z ulga status pendler (odliczenie tylko podróży) 400 zł
Z ulgą marynarską. 400 zł
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu. od 250 zł
Wysyłka deklaracji w formie papierowej. +50 zł
Tłumaczenie uwierzytelnione z języka polskiego na język angielski jednej strony dokumentu:
  • akt małżeństwa
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
  • zaświadczenie o dochodzie
  • inne nieprzekraczające 1125 znaków (w tym spacje)

65 zł

Tłumaczenie uwierzytelnione odsetek od kredytu — z języka polskiego na język angielski.

65/130 zł

Norwegia — zasiłki rodzinne

cena
Zasiłek rodzinny (opłata obejmuje prowadzenie zasiłku do momentu uzyskania pozytywnej decyzji). 500 zł
Zasiłek opiekuńczy. 500 zł
Wniosek o zasiłek rodzinny i opiekuńczy złożone jednocześnie. 900 zł
Prowadzenie korespondencji z NAV w sprawie zasiłku za każdy kolejny rok. 250 zł
Wniosek o zasiłek dyferencyjny dla dzieci do 6 roku życia. 350 zł

Norwegia – zasiłki dla bezrobotnych

cena
Rejestracja w systemie NAV  jako osoba poszukująca pracy (wraz z podaniem). 500 PLN
Przeniesienie Dagpenger do Polski. 200 PLN
Przedłużenie / odnowienie zasiłku. Sam wniosek. 350 PLN

Norwegia — inne usługi

cena
Aktualizacja adresu korespondencyjnego 150 zł
Aktualizacja numeru konta bankowego w Norwegii/ 150 zł
Odnowienie czeku ze zwrotem podatku 150 zł
Helfo — ubezpieczenie – S1 200 zł
Zamówienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego) 150 zł
Zamówienie / zmiana karty podatkowej (Skattekort) 179 zł
Weryfikacja dokumentów od 120 zł
Telefon / mail w sprawie urzędowej w Norwegii od 100 zł
Korespondencja listowa w sprawie urzędowej w Norwegii

od 200 zł

Dania — rozliczenia podatkowe

cena
Rozliczenie podatku za jeden rok podatkowy. 350 zł
Wstępna weryfikacja dokumentów 120 zł
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu. 350 PLN
Zasiłek rodzinny (opłata za złożenie wniosku i prowadzenie sprawy przez 1 rok). 400 zł
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto). 150 zł

Wielka Brytania — czeki i rozliczenia podatkowe

cena
Realizacja czeku ze zwrotem podatku. zapytaj o cenę
Zwrot podatku – dla klientów nie będących marynarzami. 11%  brutto nie mniej niż 250 zł
Zwrot podatku dla marynarzy. 9%  brutto nie mniej niż 250 zł
Deklaracja Self Assessment za jeden rok podatkowy. od 400 zł
Konsultacje / analiza dokumentów od 120 zł

Niderlandy — rozliczenia podatkowe.

cena
Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych za jeden rok podatkowy. 300 zł
Rozliczenie ze współmałżonkiem. 450 zł
Wyrobienie numeru BSN. 200 zł
Kalkulacja zwrotu podatku (zaliczana na poczet opłaty za usługę). 120 zł

Szwecja — rozliczenia podatkowe

cena
Rozliczenie podatku z ulgami. 400 zł
Rozliczenie podstawowe. 250 zł
Aktualizacja danych (konto bankowe, adres). od 200 zł
Pismo do Urzędu Skarbowego. od 200 zł
Telefon do Urzędu Skarbowego. od 100 zł

Masz pytania? Napisz.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.