Norwegia – rozliczenia podatkowe i korekty

cena
Rozliczenie z ulgą minimalną. 250 zł
 • Z odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego.
 • Z odliczeniem kosztów dziennej opieki nad dzieckiem  – ulga rodzicielska
300 zł
Z ulgą status pendler (mieszkanie, podróże, diety). 450 zł
Z ulga status pendler (odliczenie tylko podróży) 400 zł
Z ulgą marynarską. 400 zł
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu. od 250 zł
Wysyłka deklaracji w formie papierowej. +50 zł
Tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język angielski jednej strony dokumentu:
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
 • zaświadczenie o dochodzie
 • inne nieprzekraczające 1125 znaków (w tym spacje)

65 zł

Tłumaczenie przysięgłe odsetek od kredytu – z języka polskiego na język angielski.

65/130 zł

Polska – rozliczenia podatkowe

cena
PIT 36 + ZG  dochody polskie i zagraniczne wraz z odliczeniem ulg podatkowych.  od 180 zł*
PIT 36 + ZG wykazanie dochodów marynarzy. od 180 zł**
PIT 36 z załącznikiem  ZG – dochody polskie i zagraniczne obojga małżonków pracujących za granicą. od 200 zł*
Korekta zeznania na wezwanie Urzędu Skarbowego – wykazanie dochodów zagranicznych. od 180 zł*
Sporządzenie zeznania PIT 36 + ZG – wykazanie tylko dochodów zagranicznych. od 120 zł*
Inne zeznania podatkowe wymagane przez polski Urząd Skarbowy. od 70 zł
* Dopłata za każdy kolejny kraj pracy za granicą. +20 zł
** Cena uzależniona od skomplikowania zeznania

Norwegia – zasiłki rodzinne

cena
Zasiłek rodzinny (opłata obejmuje prowadzenie zasiłku do momentu uzyskania pozytywnej decyzji). 450 zł
Zasiłek opiekuńczy. 450 zł
Wniosek o zasiłek rodzinny i opiekuńczy złożone jednocześnie. 800 zł
Prowadzenie korespondencji z NAV w sprawie zasiłku za każdy kolejny rok. 250 zł
Wniosek o zasiłek dyferencyjny dla dzieci do 6 roku życia. 350 zł

Norwegia – zasiłki dla bezrobotnych

cena
Rejestracja w systemie NAV  jako osoba poszukująca pracy (wraz z podaniem). 450 PLN
Przeniesienie Dagpenger do Polski. 200 PLN
Przedłużenie / odnowienie zasiłku. Sam wniosek. 300 PLN

Norwegia – inne usługi

cena
Aktualizacja adresu korespondencyjnego online (posiadasz kody MinID) 100 zł
Aktualizacja adresu korespondencyjnego 150 zł
Aktualizacja numeru konta bankowego przy użyciu kodów MinID / BankID 100 zł
Aktualizacja numeru konta bankowego  – brak kodów MinID lib BankID 150 zł
Odnowienie czeku ze zwrotem podatku 150 zł
Helfo – ubezpieczenie – S1 200 zł
Zamówienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego) 150 zł
Podanie o kartę podatkową 150 zł
Weryfikacja dokumentów od 100 zł
Telefon / mail w sprawie urzędowej w Norwegii od 50 zł
Korespondencja listowa w sprawie urzędowej w Norwegii

od 150 zł

Niemcy – rozliczenia podatkowe i zasiłki

cena regularna
Wykonanie kalkulacji (zaliczka na poczet rozliczenia). od 50 zł
Podstawowe rozliczenie za jeden rok podatkowy – rozliczenie bez ulg. 300 zł
Rozliczenie ze współmałżonkiem / odliczeniem składek ubezpieczeniowych/ odliczeniem rzeczy zakupionych w celach służbowych 400 zł
Rozliczenie z odliczeniem tzw “podwójnego gospodarstwa domowego”. 450 zł
Rozliczenie z odliczeniem delegacji. 500 zł
Każda dodatkowa ulga niewymieniona w cenniku. +50 zł
Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – Gewerbe. 600 zł
Rozliczenie Gewerbe “zerowe”. 400 zł
Kindergeld / Zasiłek rodzinny z Niemiec (opłata obejmuje prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji) 500 zł
Dodatkowa opłata za drugie i kolejne dziecko. +50 zł za każde dziecko
Opłata za prowadzenie korespondencji z Familienkasse po otrzymaniu decyzji. Opłata dotyczy pojedynczej 
korespondencji (pismo, dosłanie dokumentów, tłumaczenie pisma, kontakt telefoniczny).
150 zł
Opłata za kontynuację zasiłku Kindergeld 200 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów korzystających z naszych usług. 150 zł
Odwołanie od negatywnej decyzji Finanzamt / Familienkasse – dla klientów niekorzystających z naszych usług. od 250 zł
Wniosek o wydanie druku E-106 (zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
dla ubezpieczonego i członków rodziny)

150 zł

Opłata za zamówienie niemieckiego numeru identyfikacyjnego Identifikationsnummer

100 zł

Odzyskanie podatku budowlanego (Bausteuerabzug 15%).

350 zł

Dania – rozliczenia podatkowe

cena
Rozliczenie podatku za jeden rok podatkowy. 350 zł
Wstępna weryfikacja dokumentów 100 zł
Korekta lub odwołanie od decyzji urzędu. 350 PLN
Zasiłek rodzinny (opłata za złożenie wniosku i prowadzenie sprawy przez 1 rok). 400 zł
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto) – dla osób korzystających z rozliczenia lub posiadających NemID. 100 zł
Aktualizacja numeru konta (Nem Konto) – dla osób niekorzystających z rozliczenia 150 zł

Wielka Brytania – czeki i rozliczenia podatkowe

cena
Realizacja czeku ze zwrotem podatku. zapytaj o cenę
Odnowienie/ odzyskanie czeku ze zwrotem podatku. od 149 zł
Zwrot podatku – dla klientów nie będących marynarzami. 11%  brutto nie mniej niż 250 zł
Zwrot podatku dla marynarzy. 9%  brutto nie mniej niż 250 zł
Deklaracja Self Assessment za jeden rok podatkowy. od 400 zł
Konsultacje / analiza dokumentów od 100 zł

Niderlandy – rozliczenia podatkowe

cena
Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych za jeden rok podatkowy. 300 zł
Rozliczenie ze współmałżonkiem. 450 zł
Wyrobienie numeru BSN. 200 zł
Kalkulacja zwrotu podatku (zaliczana na poczet opłaty za usługę). 100 zł

Szwecja – rozliczenia podatkowe

cena
Rozliczenie podatku z ulgami. 400 zł
Rozliczenie podstawowe. 250 zł
Aktualizacja danych (konto bankowe, adres). 150 zł
Pismo do Urzędu Skarbowego. 150 zł
Telefon do Urzędu Skarbowego. od 100 zł

Masz pytania? Napisz.

 • Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
  Maks. rozmiar pliku: 96 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.