rozliczenie PIT 36 zg

Wykaż swoje dochody z Anglii w PIT 36/ZG.

Obowiązek złożenia PIT 36/ZG z dochodów z Anglii / Wielkiej Brytanii. 

Często zgłaszają się do nas klienci z pytaniem, czy muszą rozliczyć swoje dochody uzyskane w Anglii w polskim urzędzie skarbowym. Odpowiedź oczywiście zależy od sytuacji konkretnej osoby, ale generalnie przytoczę dwa najczęstsze scenariusze:

lata podatkowe do 2020 rok podatkowy 2020 lata podatkowe od 2021
Dochody z Polski i Wielkiej Brytanii
 • wykazujesz w PIT 36/ZG dochody polskie i brytyjskie
 • Wykazujesz w PIT 36/ZG dochody polskie i brytyjskie
 • Masz prawo do pełnej ulgi abolicyjnej.
 • Wykazujesz w PIT 36/ZG dochody polskie i brytyjskie
 • Ograniczona ulga abolicyjna.
Dochody tylko w Wielkiej Brytanii
 • Nie musisz wykazywać dochodów brytyjskich w polskim urzędzie skarbowym. 
 • Musisz wykazać w polskim PIT 36/ZG dochody brytyjskie.
 • Masz prawo do pełnej ulgi abolicyjnej, która pokryje ewentualny podatek.
 • Musisz wykazać w polskim PIT 36/ZG dochody brytyjskie.
 • Ograniczona ulga abolicyjna.

Jak widać, na przestrzeni trzech ostatnich lat nastąpiły duże zmiany. Dotyczą one zarówno obowiązku deklarowania dochodu brytyjskiego jak i metody unikania podwójnego opodatkowana oraz zmniejszenia ulgi abolicyjnej maksymalnie do 1360 zł. 

Jeżeli otrzymałeś już wezwanie z polskiego urzędu skarbowego, zazwyczaj masz 7 dni na złożenie zaległej deklaracji PIT 36/ZG wraz z wyjaśnieniem, dlaczego nie złożyłeś deklaracji w terminie. Polski urząd skarbowy wzywa podatników, ponieważ otrzymuje z brytyjskiego HMRC informacje o dochodach polskich rezydentów podatkowych uzyskanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś zeznania za PIT 36/ZG za poprzednie lata, lub nie wykazałeś brytyjskich dochodów za 2020 rok, nie czekaj na wezwanie z polskiego urzędu skarbowego. 

Jaka jest cena za rozliczenie PIT 36/ZG?

 • Za przygotowanie PIT 36 z załącznikiem ZG, w którym wykazujesz tylko dochód brytyjski, zapłacisz u nas 120 zł. 
 • Za przygotowanie PIT 36 z załącznikiem ZG, w którym wykazujesz dochód zagraniczny i polski, zapłacisz u nas od 180 zł
 • Nasze aktualne ceny znajdziesz na stronie cennik

Masz pytania? Napisz.

 • Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
  Maks. rozmiar pliku: 96 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

  Poniżej opisałem trzy przypadki naszych klientów, którzy mieli dochód z Anglii na przestrzeni ostatnich lat. 

  Przykład Pana Adriana

  Pan Adrian pracował w UK sezonowo w latach 2018, 2019 i 2020 r. W tym czasie nie osiągał w Polsce żadnych dochodów. W Anglii płacił swoje podatki. Za lata 2018, 2019 i 2020 nie złożył w polskim urzędzie skarbowym żadnej deklaracji podatkowej. W sierpniu 2021 otrzymał z polskiego urzędu skarbowego pismo wzywające go do złożenia deklaracji podatkowej za 2020 rok z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Anglii.

  Czy Pan Adrian musi wykazać angielskie dochody w PIT 36/ZG?

  Pan Adrian znalazł się w typowej obecnie sytuacji. Począwszy od roku podatkowego 2020, polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek wykazywania w polskim zeznaniu PIT 36 dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie (UK/Anglii/Szkocji/Walii/Irlandii Północnej). Tym samym bez względu na fakt, że jedynym dochodem Pana Adriana były dochody uzyskane w UK, musi wykazać je w deklaracji PIT 36 z załącznikiem ZG za rok 2020.

  Za lata 2018 i 2019 Pan Adrian nie musi składać w Polsce zeznania podatkowego, gdyż oprócz brytyjskich dochodów nie miał dochodów w Polsce.

  Czy Pan Adrian zapłaci w Polsce podatek od dochodów uzyskanych w UK?

  Zgodnie z polskim prawem, Pan Adrian będzie miał prawo zastosować ulgę abolicyjnąktóra w całości pokryje kwotę ewentualnego podatku. Tym samym Pan Adrian od dochodów uzyskanych w Anglii w 2020 roku nie będzie płacił podatku w Polsce. 

  Przykład Pani Edyty

  Pani Edyta pracowała sezonowo w Anglii w 2019 i 2020 roku. W tych latach pracowała również w Polsce. Za rok 2019 i 2020 Pani Edyta złożyła w polskim urzędzie skarbowym deklarację PIT 37. W lipcu 2021 Pani Edyta otrzymała wezwanie z polskiego urzędu skarbowego do złożenia korekty deklaracji PIT 37 i wykazania dochodów uzyskanych w Anglii. 

  Czy Pani Edyta ma złożyć korektę PIT 37?

  Pani Edyta wykazała w polskim urzędzie skarbowym tylko dochody uzyskane na terytorium Polski. Polski urząd skarbowy oczekuje teraz, że Pani Edyta skoryguje złożone za lata 2019 i 2020 deklaracje PIT 37, złoży w zamian deklaracji PIT 36 wraz z załącznikiem ZG

  Przykład Pani Alicji

  Pani Alicja mieszka i pracuje w Anglii od września 2017 roku. Założyła tam rodzinę. Do Polski przyjeżdża kilka razy w roku głównie w celach rodzinnych. Pani Alicja wynajmuje w Polsce swoje mieszkanie i płaci od niego podatek zryczałtowany.  Oprócz dochodu z wynajmu mieszkania nie, Pani Alicja nie osiąga w Polsce innych dochodów. 

  Czy Pani Alicja musi w Polsce wykazywać w polskim PIT 36/ZG swoje brytyjskie dochody?

  Nie. Pani Alicja posiada w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy. W związku z tym rozlicza w Polsce tylko dochody uzyskane w Polsce (dochody z najmu). Ograniczony obowiązek podatkowy wynika z faktu, że centrum interesów życiowych / ognisko domowe Pani Alicji jest w Anglii. Tym samym podatniczka wykazuje w Anglii wszystkie dochody, które uzyskała w danym roku podatkowym, bez względu czy to dochody szkockie, czy polskie.