Korekta podatku w Norwegii.

Korekta podatku w Norwegii za 2019, 2018 i 2017 rok.

Odzyskaj nadpłacony podatek nawet za 3 lata wstecz.

Czy składać korektę podatku w Norwegii?

Tak, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podatkową Tax assessment Notice / Skatteoppgjor. O wystawieniu decyzji zostaniesz  powiadomiony mailem lub SMS-em z systemu Altinn.
Norweski Skatteetaten  sukcesywnie wysyła decyzje podatkowe za 2019. Pierwsze decyzje podatkowe wydano 22 czerwca 2020, następne są wysyłane od 12 sierpnia. Ostatnie decyzje zostaną wysłane 26 listopada 2020. Jeżeli otrzymałeś decyzję podatkową, która budzi Twoje wątpliwości, zawsze możesz zwrócić się do nas. Zdarza się, że zwrot podatku jest niesłusznie mały, bądź dopłata podatku jest za duża. Wypełnij formularz on-line, a my sprawdzimy, czy masz podstawy, aby się odwoływać.

W jakim terminie muszę złożyć korektę / odwołanie od podatku?

Odwołanie od decyzji norweskiego urzędu skarbowego najlepiej złożyć w ciągu 6 tygodni od daty jej wystawienia. Sporządzenie korekty w późniejszym terminie wymaga uzasadnienia przyczyny niezłożenia dokumentów w wyznaczonym czasie. W niektórych przypadkach skutkuje to odrzuceniem wniosku. Norweski Urząd Skarbowy nie określa maksymalnego czasu na wydanie nowej decyzji. W naszym biurze korektę złożysz maksymalnie za 3 lata wstecz. W 2020 roku składamy korekty za lata 2019, 2018 i 2017. 

Czy norweski urząd popełnia błędy w informacjach podatkowych Skattemelding / Tax Return?


Tak. Zdarzają się sytuacje, które powodują, że urząd zaniża liczbę miesięcy, które przepracowałeś w Norwegii. Jest to sytuacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na wysokość zwrotu podatku, lub powoduje konieczność zapłaty. W poprzednich latach często zdarzało się, że Skatteetaten kwalifikował podatnika do 1 klasy podatkowej, kiedy podatnik mógł skorzystać z ulgi, rozliczając się z małżonką w drugiej klasie podatkowej. Tym samym wysokość podatku do zwrotu była bardzo mała lub nawet powstawał podatek do zapłaty. Powyższe sytuacje najczęściej powodują u naszych klientów chęć złożenia korekty podatku w Norwegii.

Z jakich ulg mogę skorzystać, składając korektę lub odwołanie?

Ulga 10% 

Ulga ta przysługuje pracownikom, którym pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z utrzymaniem w Norwegii. 

  • Z ulgi mogą skorzystać osoby, które nie są traktowane jako norweski rezydent podatkowy, czyli nie przebywały w Norwegii więcej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, lub 270 dni w okresie 36 miesięcy. 
  • Jeżeli jesteś norweskim rezydentem podatkowym, możesz wnioskować o ulgę 10% w rozliczeniach za pierwsze dwa lata podatkowe, od kiedy zostałeś uznany za norweskiego rezydenta podatkowego. 

Od 2019 roku ulga 10% przysługuje tylko pracownikom offshore.

Druga klasa podatkowa

ulga przysługuje osobom w związku małżeńskim, które są zameldowane lub zamieszkują pod jednym adresem i dochód małżonki/ -ka w danym roku nie przekracza: 

  • 2019: ulga wycofana
  • 2018: ulga wycofana
  • 2017: 46 640 NOK brutto (21 283 PLN brutto) 
  • 2016: 45 870 NOK brutto (21 535 PLN brutto) 

Status pendler

Ulga przysługująca głównie osobom w związku małżeńskim, które posiadają wspólne zameldowanie z małżonką/-kiem oraz singlom w zależności od wieku: 

  • Osoby, które nie ukończyły 22, lat powinny udokumentować podróże do domu rodzinnego co najmniej raz na 6 tygodni oraz dołączyć swój akt urodzenia. 
  • Osoby w wieku 22 lat i starsze powinny przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie własnościowego mieszkania w Polsce oraz podróże do kraju co trzy tygodnie – własnościowe mieszkanie powinno być mieszkaniem samodzielnym, przez co rozumiane jest, iż jeżeli mieszkasz sam, powierzchnia mieszkania powinna obejmować co najmniej 30 m 2, jeśli zameldowane jest więcej osób, na każdą osobę powyżej 15 roku życia powinno przysługiwać dodatkowe 20 m 2. 

Odsetki od kredytu hipotecznego

Z odliczenia możesz skorzystać, jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w Polsce, a 90% Twojego rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i nie jesteś rezydentem norweskim. 

Koszty dziennej opieki nad dziećmi

Możesz odliczyć koszty związane z pobytem swoich dzieci w przedszkolu, szkole lub świetlicy, jeżeli dziecko nie przekroczyło 12.go roku życia. Maksymalnie można odliczyć 25 000 NOK na pierwsze dziecko oraz maksymalnie 15 000 NOK na kolejne dzieci (Dołącz: faktury lub zaświadczenie potwierdzające pokryte koszty przetłumaczone na język angielski). 

Odliczenie darowizny

Odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne, maksymalna kwota odliczenia to 50 000 NOK (za rok 2019). 

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełnij formularz online. Po jego wypełnieniu i skontaktujemy się z Tobą w celu skompletowania dokumentów niezbędnych do wnioskowania o dodatkowe odpisy. 

Czy muszę zapłacić Urzędowi kwotę wynikającą z decyzji? 

Niezależnie od złożonej korekty należy uregulować płatność wobec urzędu. Złożenie korekty nie wstrzymuje należności wobec urzędu, a po przekroczeniu terminu do zapłaty skutkuje naliczaniem odsetek przez urząd. 

Masz pytania? Napisz.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.