Aktualizacja numeru konta bankowegow Norwegii

Aktualizacja konta w Norwegii

Kto może zaktualizować swój rachunek bankowy w Norwegii?

Każda osoba, która jest zarejestrowana w norweskim urzędzie skarbowym i tam rozlicza się z osiągniętych dochodów.


W jakim celu należy aktualizować numer rachunku bankowego w norweskim urzędzie?

Aktualizacja numeru konta bankowego umożliwi norweskiemu urzędowi skarbowemu sprawniejsze przekazanie nadpłaconej kwoty podatku naliczonej zgodnie z decyzją Tax assessment notice / Skatteøppgjor.


Czy podatnik musi być właścicielem aktualizowanego rachunku bankowego?

Jeśli chcesz zaktualizować numer konta bankowego w norweskim urzędzie musisz być właścicielem lub współwłaścicielem tego konta.


Jakie dokumenty są niezbędne aby zaktualizować numer rachunku bankowego w Norweskim urzędzie?

  • wypełniony powyższy formularz danych
  • kopia dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
  • kopia potwierdzenia posiadanego rachunku bankowego (wyciąg bankowy, pierwsza strona umowy z bankiem)
  • podpisany wniosek, który otrzymasz od nas w mailu zwrotnym  

Jaka jest cena za sporządzenie wniosku o aktualizację adresu w Norwegii?

Cena za aktualizację rachunku bankowego w Norwegii to 100 zł płatne z góry.