Rozliczenie podatku w Norwegii

Rozlicz podatek z Norwegii
za 2019 rok

Do kiedy muszę złożyć zeznanie podatkowe w Norwegii?

Termin złożenia zeznania podatkowego w Norwegii mija 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli masz kody MinID lub altinn.no, możemy przedłużyć termin złożenia deklaracji do 31 maja 2020 bez żadnych konsekwencji.


Czy mogę złożyć zeznanie podatkowe posiadając kartę podatkową 25%?

Masz możliwość rozliczenia się na zasadach ogólnych nawet posiadając kartę podatkową 25%. Należy jednak zawczasu powiadomić Skatteetaten, że chcesz skorzystać z takiej możliwości. Proponujemy, abyś najpierw sprawdził opłacalność takiego rozliczenia. Zapłacisz za to 100 zł. Jeżeli okaże się, że masz możliwość uzyskania zwrotu podatku, rozliczymy cię na zasadach ogólnych. Dopłacisz 50 zł do normalnej ceny za rozliczenie. 100 zł za kalkulację podatku zaliczymy na poczet wykonania dla Ciebie usługi.


Z jakich ulg mogę skorzystać?

Ulga 10%

Ulga przeznaczona jest dla pracowników, którym pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z utrzymaniem w Norwegii. Maksymalna wysokość ulgi to 10% dochodu brutto, nie więcej niż 40.000 NOK.
Ulga nie łączy się z ulgą Status Pendler, odliczeniem odsetek od kredytu hipotecznego, kosztami dziennej opieki nad dziećmi.

 • Z ulgi mogą skorzystać osoby, które nie są traktowane jako norweski rezydent podatkowy, czyli nie przebywały w Norwegii więcej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, lub 270 dni w okresie 36 miesięcy.

 • Jeżeli jesteś norweskim rezydentem podatkowym, możesz wnioskować o ulgę 10% w rozliczeniach za pierwsze dwa lata podatkowe, od kiedy zostałeś uznany za norweskiego rezydenta podatkowego.

 

Status pendler

 • Ulga na pokrycie wydatków prowadzenia drugiego gospodarstwa domowego dla osób, którym pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z mieszkaniem, wyżywieniem oraz dojazdami do pracy.

 • Z ulgi tej korzystają głównie osoby w związku małżeńskim, które posiadają wspólne zameldowanie z małżonką/-kiem.

Status pendler dla singla

 • Osoby, które nie ukończyły 22 lat powinny udokumentować podróże do domu rodzinnego co najmniej raz na 6 tygodni oraz dołączyć swój akt urodzenia.

 • Osoby w wieku 22 lat i starsze powinny przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie własnościowego mieszkania w Polsce oraz podróże do kraju co trzy tygodnie – własnościowe mieszkanie powinno być mieszkaniem samodzielnym, przez co rozumiane jest, iż jeżeli mieszkasz sam powierzchnia mieszkania powinna obejmować co najmniej 30 m2 , jeśli zameldowane jest więcej osób, na każdą osobę powyżej 15 roku życia powinno przysługiwać dodatkowe 20 m2.

Odsetki od kredytu hipotecznego – z odliczenia możesz skorzystać jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w Polsce, a 90% Twojego rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i nie jesteś norweskim rezydentem podatkowym.

Koszty dziennej opieki nad dziećmi – możesz odliczyć koszty związane z pobytem swoich dzieci w przedszkolu, szkole lub świetlicy, jeżeli dziecko nie przekroczyło 12-go roku życia. Maksymalnie można odliczyć 25 000 NOK na pierwsze dziecko oraz maksymalnie 15 000 NOK na kolejne dzieci (Dołącz: faktury lub zaświadczenie potwierdzające pokryte koszty przetłumaczone na język angielski).

Odliczenie darowizny – odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne, maksymalna kwota odliczenia za 2019 rok  to 50 000 NOK.

Ulga dla marynarzy - marynarzom, którzy pracowali co najmniej 130 dni na morzu przysługuje ulga w maksymalnej kwocie 80 000 NOK. Dodatkowo przysługuje ulga na pokrycie drobnych wydatków w wysokości 10% dochodu, nie więcej niż 40 000 NOK. 


Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

 • Zacznij od zapoznania się z przysługującymi Tobie ulgami. Najpopularniejsze opisaliśmy na stronie Ulgi Norwegia. Pod opisem każdej ulgi znajdziesz listę niezbędnych dokumentów. 

 • Następnie przygotuj poniższe dokumenty:
  a) Podsumowanie dochodów od każdego pracodawcy, potocznie zwane Lonns lub A-melding oppsummering 2019 / Sammenstilling for 2019.
  b) Dokument Årsoppgave fra NAV – jeżeli w trakcie 2019 roku przebywałeś na zasiłku chorobowym bądź dla bezrobotnych. Dokument otrzymasz pocztą z norweskiego urzędu NAV.
  c) Odcinki z wypłat potwierdzające ilość przepracowanych miesięcy.
  d) PIN kody z systemu MinID (wraz z hasłem) bądź kody z systemu altinn. Jeżeli nie posiadasz kodów, zamów je samodzielnie na stronie altinn lub difi. Jeżeli nie możesz samodzielnie zamówić dla siebie kodów do systemu altinn, zamówimy je dla Ciebie bezpłatnie. 

 • Zgromadzone dokumenty załącz do Formularza rozliczenia podatku online  


Czy norweski Urząd popełnia błędy w informacjiach podatkowych Selvangivelse / Tax Return?

Urząd bazuje na danych, które zgłaszane są przez pracodawcę. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której poprzez błędnie zgłoszone dane dochodzi do wydania informacji rażąco naruszającej Twój interes. Należy wówczas koniecznie skorygować nieprawidłowe dane w informacji Selvangivelse / Tax Return. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez urząd jest wydawanie informacji zawierającej błędnie wyliczoną kwotę ulg.


Dlaczego warto rozliczyć podatek w Norwegii?

Dzięki deklaracji złożonej przez nasze biuro zyskasz pewność, że przekazane do Urzędu dane będą prawidłowe. Dodatkowo, dzięki ulgom jakie możemy zastosować, Twój zwrot będzie większy od tego wyliczonego przez urząd. W momencie otrzymania decyzji o rozliczeniu Twojego podatku, udzielimy Ci informacji o poprawności wyliczeń norweskiego urzędu skarbowego. Poinformujemy Cię również, czy nie należy odwołać się od wyniku rozliczenia podatkowego. 


Jak długo trwa procedura rozliczenia?

Możliwość wysłania rozliczenia startuje z początkiem kwietnia i upływa wraz z końcem tego miesiąca. Deklarację można wysłać także do końca maja – urząd norweski nie przewiduje z tego powodu kar. Decyzje wystawiane są w trzech turach: w czerwcu, sierpniu oraz październiku.


W jakim terminie muszę złożyć deklarację podatkową w Norwegii?

 • Rozliczenie w norweskim urzędzie skarbowym należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku.

 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu rozliczenia do 31 maja, wysyłając odpowiedni formularz poprzez system elektroniczny urzędu do końca kwietnia.


Jaką opłatę pobieracie za rozliczenie podatku? 

 • Nasza firma pobiera opłatę zgodną z cennikiem zamieszczonym na stronie podatkowo.pl/cennik

 • Opłatę pobieramy z góry, przed wysłaniem deklaracji dla klienta.

 • Za wysłanie deklaracji w formie papierowej (brak działających kodów MinID lub altinn.no) pobieramy dodatkową opłatę - 50 zł.


Co jeśli nie posiadam kodów do systemu altinn.no ?

Zamawianie kodów do logowania w systemie altinn.no jest bezplatne. Są dwa rodzaje kodów, które pozwalają na zalogowanie się w systemie Urzędu. Sugerujemy posiadanie obydwu.

 • Kody altinn.no możesz zamówić bezpłatnie na stronie altinn.no

 • Kody MinID możesz zamówić bezpłatnie na stronie difi.no 

Jeżeli nie możesz samodzielnie zamówić dla siebie kodów do systemu altinn.no, zamówimy je dla Ciebie bezpłatnie. 


Czy jest możliwość wysłania deklaracji tradycyjną pocztą?

W ostateczności można wysłać deklarację papierową do centrali norweskiego urzędu skarbowego Skatteetaten listem poleconym. Bezpieczniejsza formą jednak jest złożenie deklaracji on-line w systemie altinnn.no. Za wysłanie deklaracji w wormie papierowej pocztą tradycyjną pobieramy dodatkową opłatę 50 zł.


Co jeśli nie posiadam konta bankowego?

Wówczas otrzymasz czek na adres zarejestrowany w Folkeregisteret. Warto zawczasu zadbać o zaktualizowanie adresu korespondencyjnego oraz numeru konta bankowego.


Czy zdarzają się dopłaty podatku?

Tak, w tej sytuacji po otrzymaniu decyzji powinni Państwo otrzymać druk GIRO z wszelkimi danymi do wykonania przelewu.


Czy mogę odwołać się od decyzji podatkowej?

W przypadku, kiedy podatnik nie zgadza się z wystawioną przez urząd decyzją, istnieje możliwość wykonania korekty lub odwołania . Odwołanie w bieżącym roku podatkowym najlepiej przesłać w ciągu 3 tygodni od daty wystawienia decyzji. Korektę można maksymalnie przesłać za ostatnie 3 lata, natomiast w zależności od sprawy korekty wysłane w okresie dłuższym niż rok od daty wystawienia decyzji mogą nie zostać rozpatrzone przez urząd.