Ubezpieczenie z Norwegii – E106/109

Druki E-106 / E-109
czyli ubezpieczenie zdrowotne z HELFO

Co to są druki E-106 / E-109?

Druki E-106/E-109 potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii. Dzięki tym drukom można starać się o korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w Polsce), na zasadach takich samych jak rezydenci tych krajów.


Kogo obejmuje ubezpieczenie z norweskiego HELFO ?

Norweskie ubezpieczenie zdrowotne może obejmować osobę zatrudnioną w Norwegii, jak i członków jej rodziny.


Czym się różni druk E-106 od E-109 ?

 • Formularz E-106 jest stosowany w celu rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na obszar Polski dla osoby pracującej w Norwegii oraz jej rodziny przebywające w Polsce
 • Formularz E-109 jest stosowany natomiast w celu rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na obszar Polski jedynie na członków rodziny osoby pracującej w Norwegii, którzy mieszkają w Polsce.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o druk E-106 ?

 • Zatrudnienie w Norwegii lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (Dagpenger),
 • odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (norweski Trygdeavgift),
 • stałe zamieszkanie w Norwegii,
 • część rodziny mieszka na stałe w Norwegii, część w Polsce.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o druk E-109 ?

 • Zatrudnienie w Norwegii lub pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (Dagpenger),
 • odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (norweski Trygdeavgift),
 • stałe zamieszkanie z rodziną w Polsce,
 • regularne dojazdy do rodziny w Polsce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia w Twoim imieniu wniosku o ubezpieczenie HELFO ?

 • Kopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • umowa o pracę/ kontrakt lub decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • pisemne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy ( wymagane kiedy umowa jest zawarta wcześniej niż rok przed datą ubiegania się o wydanie druku E-106),
 • aktualna karta podatkowa.

Ile czasu trwa procedura rozpatrywania wniosków o druki E-106 / E-109 ?

Urząd rozpatruje wnioski około 6 tygodni. Po tym okresie urząd powinien wydać decyzję.


Co należy zrobić po uzyskaniu druku E-106 / E-109 ?

 • Druk E-103/E-109 zostanie przesłany przez Helfo na Twój adres korespondencyjny w dwóch egzemplarzach z pieczątkami Helfo.
 • Druki należy złożyć do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pod który przynależysz.
 • NFZ pozostawia jeden egzemplarz druku w oddziale, natomiast drugi na którym złożona jest pieczątka NFZ musisz przesłać do Helfo.
 • Po przeprowadzeniu tych czynności powinieneś mieć możliwość korzystania z ubezpieczenia medycznego również na terenie Polski.

Na jaki okres wydawane są druki E-106, E-109 ?

Druki E-106/E109 są wydawane zazwyczaj na okres ok 2 lat.


O czym należy pamiętać, kiedy podlega się norweskiemu ubezpieczeniu HELFO?

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do powiadomienia Helfo o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do korzystania z norweskiego ubezpieczenia.