Ubezpieczenie z Norwegii – S1

Druki S1 (E-106)
czyli ubezpieczenie zdrowotne z HELFO

Czym jest druk S1 (dawniej E-106)?

Druk S1 potwierdza posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii. Po rozpatrzeniu wniosku przez Helfo,  dzięki drukowi S1 można starać się o korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce.


Kogo obejmuje ubezpieczenie z norweskiego HELFO ?

Norweskie ubezpieczenie zdrowotne może obejmować osobę zatrudnioną w Norwegii, jak i członków jej rodziny.


Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o druk S1?

 • Zatrudnienie w Norwegii lub pobieranie zasiłku z NAV.
 • odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (norweski Trygdeavgift),
 • stałe zamieszkanie w Norwegii,
 • część rodziny mieszka na stałe w Norwegii, część w Polsce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia w Twoim imieniu wniosku o ubezpieczenie HELFO ?

 • Kopia paszportu lub dowodu osobistego,
 • umowa o pracę/ kontrakt lub decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • pisemne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy ( wymagane kiedy umowa jest zawarta wcześniej niż rok przed datą ubiegania się o wydanie druku S1),

Ile czasu trwa procedura rozpatrywania wniosków o druk S1 ?

Helfo wydaje decyzję w ciągu około 12 tygodni od momentu otrzymania wniosku. 


Co należy zrobić po uzyskaniu druku S1 ?

 • Druk S1 zostanie przesłany przez Helfo na Twój adres korespondencyjny w dwóch egzemplarzach z pieczątkami Helfo.
 • Druki należy złożyć do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pod który przynależysz.
 • NFZ pozostawia jeden egzemplarz druku w oddziale, natomiast drugi na którym złożona jest pieczątka NFZ musisz przesłać do Helfo.
 • Po przeprowadzeniu tych czynności powinieneś mieć możliwość korzystania z ubezpieczenia medycznego również na terenie Polski.

Na jaki okres wydawane są druki S1 ?

Druk S1 wydawany jest na okres zatrudnienia określony w umowie, jeśli umowa jest na czas nieokreślony to druk wydawany jest na okres 2 lat.


O czym należy pamiętać, kiedy podlega się norweskiemu ubezpieczeniu HELFO?

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do powiadomienia Helfo o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do korzystania z norweskiego ubezpieczenia.