Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii

Permittering i Dagpenger

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Zasiłek mogą otrzymać osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy od pracodawcy (dagpenger) lub zostały odesłane na postojowe (permittering), ze względu na przestój w pracy. Osoby starające się o zasiłek muszą zarejestrować się jako osoby poszukujące pracy w systemie NAV oraz osiągnąć określony dochód w poprzednich latach. Wartość dochodu za poprzedni rok powinna wynosić 140 451 NOK. Jeżeli nie osiągnąłeś takiego dochodu w ubiegłym roku, możesz przedstawić dochody z ostatnich trzech lat przekraczające 280 902 NOK.

Najistotniejsze warunki do przyznania Permitteringu:

 • Podstawą do uzyskania zasiłku w okresie permitteringu jest praca rotacyjna w okresie ostatnich 52 tygodni.
 • Rotacje weryfikowane są na podstawie zaświadczenia od pracodawcy.
 • W przypadku, gdy rotacje nie były regularne, NAV odrzuca wniosek.

Jak mogę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych lub permittering?

Osoby które chcą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger lub permittering) muszą zarejestrować się w NAV jako osoby poszukujące pracy (osobiście lub poprzez system elektroniczny) a następnie złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. 


Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest na podstawie dochodu i ewentualnych świadczeń społecznych z poprzedniego roku (lub na podstawie średniej z trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku o zasiłek).

Dodatkowo na każde dziecko można otrzymać 17 NOK dziennie.


Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

 • Rejestracji można dokonać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia.

Jakie należy dostarczyć dokumenty do Dagpenger ?

 • Pozwolenie na pracę z policji,
 • Lonns za poprzedni rok (jeżeli dochód był niższy niż 140 451 NOK,należy przedstawić Lonnsy za 3 poprzednie lata gdzie łączny dochód za ten okres musi wynosić co najmniej 280 902 NOK),
 • odcinki z wypłat (za dany rok),
 • Skattekort za dany rok (karta podatkowa),
 • kody MinID oraz hasło,
 • aktualne CV (uwzględniające co najmniej 5 ostatnich miejsc pracy),
 • akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat,
 • podpisane wnioski (otrzymasz je od nas w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza on-line),
 • dokument potwierdzający numer konta ,
 • kopię paszportu,
 • umowa o pracę, wypowiedzenie stosunku pracy lub świadectwo pracy ze wszystkich stosunków pracy z ostatnich 6 miesięcy. 
  Dokumenty powinny zawierać (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, tygodniowe godziny pracy,przyczynę zakończenia stosunku pracy, okres wypowiedzenia, datę wypowiedzenia).

Jakie należy dostarczyć dokumenty do Permitteringu ?

 • Pozwolenie na pracę z policji,
 • Lonns za poprzedni rok (jeżeli dochód był niższy niż 135 102 NOK ,należy przedstawić Lonnsy za 3 poprzednie lata gdzie łączny dochód za ten okres musi wynosić co najmniej 270 204),
 • odcinki z wypłat (za dany rok),
 • Skattekort za dany rok (karta podatkowa),
 • kody MinID oraz hasło,
 • aktualne CV (uwzględniające co najmniej 5 ostatnich miejsc pracy),
 • akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat,
 • podpisane wnioski (otrzymasz je od nas w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza on-line),
 • dokument potwierdzający numer konta ,
 • kopię paszportu,
 • umowę o pracę oraz zaświadczenie o tymczasowym zwolnieniu zawierające: przyczynę zwolnienia; okres zwolnienia tymczasowego; w które dni pracodawca ma ustalony obowiązek płacowy,
 • zaświadczenie o permitteringu.

Czym są karty rejestracyjne?

Karta rejestracyjna jest informacją dla urzędu o obecnej sytuacji. Każda osobą ubiegająca się i przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek uzupełniania karty na stronie urzędu co 14 dni. Jeżeli karta będzie wypełniona błędnie lub w sposób niepełny to karta zostanie zwrócona i wypłata zasiłku opóźni się. Jeżeli karta zostanie przesłana za późno to wypłata może zostać obniżona lub może ona przepaść.


Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych?

 • Decyzje przesyłane są w formie pisemnej w ciągu około od 3 tygodni do 2 miesięcy od momentu wysłania wniosków.
 • Odwołanie od decyzji można złożyć w ciągu 6 tygodni od wystawienia decyzji w formie pisemnej.

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu i jest wypłacany na podstawie karty meldunkowej, którą wysyła się co 14 dni. Jeśli karta meldunkowa jest prawidłowo wypełniona i została wysłana w terminie, pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 6-12 dni po wysłaniu karty.


O czym trzeba pamiętać pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Każda osoba przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek powiadamiania urząd o zmianach dotyczących dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowanego pobytu za granicą.