Permittering i dagpenger w Norwegii. Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii.

Prmittering i Dagpenger w Norwegii.

Skorzystaj z naszej pomocy i uzyskaj zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Zasiłek mogą otrzymać osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy od pracodawcy (dagpenger). Gdy masz przestój w pracy, możesz ubiegać się o tzw. permittering.

Istnieje seria warunków, które musisz spełnić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Osoby starające się o zasiłek muszą przede wszystkim mieć zredukowany czas pracy o co najmniej 50%. Ważne jest również osiąganie określonego dochodu  i aktywne poszukiwanie pracy. Musisz regularnie uzupełniać karty meldunkowe i plan aktywności.

Jak mogę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych lub permittering?

Jeżeli chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger lub permittering) musisz zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy. Możesz to zrobić osobiście lub elektronicznie. Następnie musisz złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Rejestracji można dokonać na około tydzień przed ostatnim dniem wypłaty. Zasiłek jednak może zostać przyznany od dnia rejestracji i dostarczenia wniosku do urzędu.

Jak zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy?

Niezbędna jest możliwość logowania do NAV poprzez BankID, BuyPass lub paszport. Dodatkowo dostarcz do nas poniższe dokumenty.

Jakie dokumenty należy nam dostarczyć?

 • Wypełniony formularz danych,
 • karta podatkowa (Skattekort) za dany rok podatkowy,
 • podpisane wnioski “Klage/anke til” i “General fullmakt” w miejscu Signature,
 • Aktualne CV – z dokładnymi datami (miesiąc i rok),
 • Lonns i odcinki za ostatnie 12 miesięcy. Jeżeli dochód był niższy niż 167 216 NOK, należy przedstawić Lonnsy za ostatnie 36 miesięcy. W tym wypadku łączny dochód musi wynosić co najmniej 344 431 NOK.
 • Aktualną umowę o pracę,
 • akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat,
 • dokument potwierdzający numer konta i kopia paszportu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty na nasze konto bankowe zgodnie z cennikiem.

Dodatkowo w przypadku zasiłku dla bezrobotnych dagpenger:

 • Wypowiedzenie stosunku pracy. Dokument ten powinien zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, przyczynę zakończenia stosunku pracy, okres wypowiedzenia, datę wypowiedzenia.
 • Zaświadczenie NAV 04-08.03 wypełnione przez ostatniego pracodawcę. Druk otrzymasz od nas mailem.

Dodatkowo w przypadku permitteringu:

 • Zawiadomienie o zwolnieniu tymczasowym (Varsel om permittering) zawierające przyczynę zwolnienia, okres zwolnienia tymczasowego i informację, w które dni pracodawca ma obowiązek płacowy.
 • Zaświadczenie NAV 04-08.04 uzupełnione przez pracodawcę. Druk otrzymasz od nas mailem.

Czym są karty rejestracyjne?

Karta rejestracyjna jest informacją dla urzędu o obecnej sytuacji. Każda osoba ubiegająca się i przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek uzupełniania karty na stronie urzędu. Musisz to robić co 14 dni. Jeżeli karta będzie wypełniona błędnie lub w sposób niepełny to karta zostanie zwrócona i wypłata zasiłku się opóźni. Jeżeli od uzupełnienia ostatniej karty minie ponad 20 dni, NAV automatycznie usunie Cię z rejestru. W takiej sytuacji konieczne będzie wykonanie procedury od początku.

Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych?

Decyzje przesyłane są w formie pisemnej w ciągu około 8 tygodni od momentu wysłania wniosków. Odwołanie od decyzji możesz złożyć w ciągu 3-6 tygodni od wystawienia decyzji w formie pisemnej (dokładny termin podany jest w decyzji).

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku to 62,4% kwoty dochodu z ostatnich 12 lub 36 miesięcy. Do wyliczenia kwoty bierze się pod uwagę kwotę dochodu z pracy oraz otrzymanych zasiłków (oprócz rodzinnego). NAV nie uwzględnia dochodu powyżej 668 862 NOK. 

Na dzieci do ukończenia 18 roku zycia przysługuje dodatek w wysokości 17 NOK za dzień. 

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest na podstawie karty meldunkowej, którą wysyła się co 14 dni. Pieniądze z zasiłku zostaną Ci wypłacone w ciągu około 3 dni po wysłaniu karty meldunkowej. Warunkiem jest jej prawidłowe wypełnienie. Wcześniej powinieneś otrzymać  pozytywną decyzję o przyznaniu zasiłku.

O czym trzeba pamiętać, pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Każda osoba przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek powiadamiania o zmianach dotyczących dochodu, sytuacji rodzinnej lub sytuacji zawodowej, bądź planowanego pobytu za granicą.

Masz pytania? Napisz.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.