Zeznanie podatkowe PIT 36 z załącznikiem ZG.

Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce.

Deklaracja PIT 36 ZG  i rezydencja podatkowa.

Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek zadeklarować w Polsce wszystkie osiągane dochody. Polskim rezydentem podatkowym jesteś, gdy masz w Polsce swoje  centrum interesów życiowych. Na przykład  masz tu żonę/męża, dzieci, mieszkanie, w którym na stałe mieszkasz. W takim przypadku nie ma  znaczenia, że poza Polską przepracowałeś większą część roku. Zarówno polskie, jak i zagraniczne dochody wykazujesz wówczas w polskim druku PIT 36 z załącznikiem ZG.

U singli jednym z kryteriów ustalania rezydencji podatkowej jest to, czy w danym roku mieszkałeś w Polsce dłużej niż 183 dni.  Jednakże długość pobytu poza Polską nie jest jedynym kryterium ustalania rezydencji podatkowej.

O sposobie ustalania rezydencji podatkowej możesz przeczytać w artykule na naszym blogu i na stronach Ministerstwa Finansów.

Jak złożyć PIT 36 z pomocą DORFIN?

 • Możesz wypełnić wygodny formularz online, klikając na poniższy link.

Czy muszę składać deklarację PIT 36 ZG, jeżeli nie miałem dochodów w Polsce?

Jeżeli pracowałeś w kraju, który znajduje się na poniższej liście i jesteś polskim rezydentem podatkowym, masz obowiązek zadeklarować uzyskane za granicą dochody w polskiej deklaracji PIT 36/ZG. 

 • Austria,
 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Kanada,
 • Litwa,
 • Norwegia,
 • Nowa Zelandia,
 • Portugalia,
 • Rosja,
 • Słowacja,
 • Stany Zjednoczone,
 • Wielka Brytania
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dla dochodów uzyskiwanych we wspomnianych krajach zastosowanie ma metoda zaliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że w polskim zeznaniu podatkowym będziesz mógł odliczyć podatek zapłacony za granicą (w określonej proporcji). Może się okazać, że za granicą zapłaciłeś mniej podatku, niż zapłaciłbyś w Polsce. W tej sytuacji różnicę dopłacisz w polskim PIT. Aby zmniejszyć podatek do zapłaty w Polsce, warto skorzystać z ulg podatkowych, na przykład rozliczenie wraz ze współmałżonkiem, odliczenie ulgi prorodzinnej (na dzieci). 

Czy w Polsce zapłacę drugi raz podatek od dochodów zagranicznych?

Nie musisz się martwić, że drugi raz zapłacisz podatek. To tak nie działa. Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością krajów na świecie.

Istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, dzięki którym możesz rozliczyć dochody uzyskane za granicą w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją-zwolnienie podatkowe.

Ta metoda ma zastosowanie, jeżeli pracowałeś na przykład w Niemczech lub Szwecji.  Twój zagraniczny dochód posłuży tylko i wyłącznie do ustalenia stawki podatku, którym powinny być opodatkowane polskie dochody. Jeżeli pracowałeś w tych krajach, a w Polsce nie miałeś dochodów w 2022 roku, wówczas nie musisz rozliczać się w Polsce.

Metoda odliczenia proporcjonalnego-kredyt podatkowy.

Ta metoda ma zastosowanie, jeżeli pracowałeś na przykład w Norwegii, Holandii lub Wielkiej Brytanii. W tym przypadku dochody zarówno polskie, jak i zagraniczne będą zsumowane w Twojej polskiej deklaracji. W rozliczeniu będziesz mógł odliczyć zapłacony podatek za granicą (proporcjonalnie do osiągniętego dochodu).

Może się okazać, że będziesz musiał dopłacić w Polsce określoną sumę podatku. Z pomocą przychodzą wówczas ulgi podatkowe, na przykład możliwość rozliczenia się z małżonką, odliczenie ulgi na dzieci itp.

Jeżeli pracowałeś na przykład w Norwegii, zastanów się, czy chcesz odzyskiwać stamtąd zwrot podatku. Im mniej podatku zapłacisz za granicą, tym większa może być Twoja dopłata w Polsce.

Jaki jest termin złożenia deklaracji PIT 36 ZG Polsce?

Masz czas na złożenie deklaracji podatkowej PIT 36/ZG do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku rozliczanym. Za rok 2022 musisz złożyć PIT 36 ZG do 2 maja 2023 (ostatni dzień kwietnia przypada w dzień wolny od pracy).

Jeżeli nie wykazałeś dochodów zagranicznych za poprzednie lata, powinieneś to zrobić jak najszybciej. W innym przypadku narażasz się na powstawanie odsetek i kar podatkowych.

Czym jest ulga abolicyjna? 

Ulga abolicyjna aż do rozliczenia za 2020 rok miała za zadanie zrównać dwie metody unikania podwójnego opodatkowania (metodę proporcjonalnego odliczenia i metodę wyłączenia z progresją). Chodzi o to, aby bez względu na kraj, w którym polski podatnik uzyskuje zagraniczny dochód, jego rozliczenie z polskim fiskusem było takie samo. Nie ważne czy podatnik pracował w Niemczech, czy Holandii, jego dochód zagraniczny zadeklarowany wraz z polskimi dochodami daje taki sam wynik rozliczenia rocznego na deklaracji PIt 36 ZG. Gwarantem tego jest wspomniana ulga abolicyjna, dzięki której ewentualny podatek do dopłaty w Polsce jest w całości lub w dużej części “zerowany”.  Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2021 rok, wysokość ulgi abolicyjnej wynosi 8.000 zł. 

Począwszy od rozliczeń podatkowych za rok 2021 (składanych do 2 maja 2022), wysokość ulgi abolicyjnej została zmniejszona. Zmniejszenie ulgi abolicyjnej spowoduje, że tylko pierwsze 8.000 zł zagranicznego dochodu będzie w Polsce korzystało z ulgi abolicyjnej (będzie zwolnione z podatku). Zmiana ta obejmie polskich rezydentów podatkowych pracujących mi.in. w następujących krajach:

Masz pytania? Napisz.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.