Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii - Helfo dokument s1

Skorzystaj z norweskiego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Czym jest dokument S1 ?

Dokument  S1 potwierdza posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii. Dzięki nemu można starać się o korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce, udając się z tym dokumentem do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Kogo obejmuje ubezpieczenie z norweskiego urzędu Helfo?

Dzięki dokumentowi S1, zarówno Ty jak i członkowie Twojej najbliższej rodziny możecie bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce. 

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o certyfikat S1 z Norwegii? 

Musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Składki mogą być odprowadzane zarówno z tytułu zatrudnienia, jak i z tytułu pobierania zasiłków z NAV (zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy, rodzicielski). 

Jakie dokumenty są potrzebne aby wnioskować o dokument S1? 

Będziesz potrzebował następujące dokumenty:

  • kopię paszportu lub dowodu osobistego, 
  • umowę o pracę/ kontrakt lub decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, 
  • pisemne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy ( wymagane kiedy umowa jest zawarta wcześniej niż rok przed datą ubiegania się o wydanie druku S1), 

W jakim czasie Helfo wydaje dokument potwierdzający ubezpieczenie?

Helfo zazwyczaj rozpartuje wnioski o dokument S1 w terminie od 8 do 12 tygodni. 

Co należy zrobić po uzyskaniu druku S1 ? 

  • Druk S1 zostanie przesłany przez Helfo na Twój adres korespondencyjny w dwóch egzemplarzach z pieczątkami Helfo. 
  • Druki należy złożyć do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia pod który przynależysz. 
  • NFZ pozostawia jeden egzemplarz druku w oddziale, natomiast drugi na którym złożona jest pieczątka NFZ musisz przesłać do Helfo. 
  • Po przeprowadzeniu tych czynności powinieneś mieć możliwość bezpłatnego korzystania z ubezpieczenia medycznego również na terenie Polski. 

Na jaki okres wydawany jest dokument S1 ? 

Druk S1 wydawany jest na okres zatrudnienia określony w umowie o pracę lub decyzji zasiłkowej. Jeżeli umowa o pracę jest na czas nieokreślony to druk wydawany jest na okres 2 lat. 

O czym należy pamiętać, kiedy podlega się norweskiemu ubezpieczeniu HELFO? 

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do powiadomienia Helfo o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do korzystania z norweskiego ubezpieczenia.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadaj nam pytanie poprzez formularz kontaktowy.

  • Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
    Max. file size: 96 MB.