Uzyskaj zasiłek rodzinny z Norwegii.

Pobieraj zasiłek rodzinny lub opiekuńczy z Norwegii.

Warunki, jakie należy spełnić, aby starać się o zasiłek rodzinny lub opiekuńczy w Norwegii.

 1. Jako osoba zatrudniona w Norwegii musisz tam pracować minimum 6 miesięcy i odprowadzać tam składki ubezpieczeniowe.
 2. Wnioskując o zasiłek, musisz udokumentować wspólny meldunek z dzieckiem.
 3. Jeżeli wnioskujesz o zasiłek opiekuńczy, musisz wraz z drugim rodzicem udokumentować, że odprowadzaliście składki ubezpieczeniowe w ciągu ostatnich 5 lat. Składki muszą być odprowadzane w krajach UE/EOG.
 4. Jeżeli wnioskujesz o zasiłek opiekuńczy, Twoje dziecko nie powinno uczęszczać do żłobka. Ewentualnie czas pobytu Twojego dziecka w żłobku nie powinien przekraczać określonej liczby godzin w miesiącu. 

Niezbędne dokumenty, aby ubiegać się o świadczenie z Norwegii.

Poniżej znajdziesz listę niezbędnych dokumentów do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Norwegii:

 • Wypełnij formularz danych, który znajdziesz tutaj.
 • Podpisz wnioski załączone do formularza.
 • Przygotuj akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci na drukach europejskich. 
 • Dołącz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wnioskującego z dzieckiem.
 • Dołącz zaświadczenie z ZUS-u o pobieraniu /niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce.
 • Załącz pozwolenie na pracę z policji (o ile posiadasz).
 • Przygotuj umowy o pracę oraz payslipy za okres, za jaki ubiegasz się o świadczenia.
 • Niezbędny jest również dokument z numerem Twojego konta, nazwą banku, nazwiskiem właściciela.
 • Kopia paszportu.

Rodzaje i wysokość świadczeń przysługujących na dzieci w Norwegii?

Zasiłek rodzinny (Barnetrygd / child benefit) przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Można się o niego ubiegać do 3 lat wstecz.

Child Benefit 03.2019-08.2020 09.2020-08-2021 09.2021-12.2021 01.2022-
dzieci powyżej 6 roku życia. 1054 NOK 1054 NOK 1054 NOK 1054 NOK
Dzieci poniżej 6 roku życia. 1054 NOK 1354 NOK 1654 NOK 1676 NOK

Zasiłek opiekuńczy (kontantstotte / cash benefit) przysługuje na dzieci pomiędzy 13 a 23 miesiącem życia. Przed ubieganiem się o zasiłek, Ty i drugi rodzic powinniście być objęci przez okres 5 lat systemem ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE / EOG. 

Pełna kwota zasiłku w wysokości 7500 NOK przysługuje, gdy Wasze dziecko nie uczęszcza do żłobka. Jeżeli w Polsce jesteś uprawniony do pobierania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, wówczas wypłata zasiłku z Norwegii zostanie pomniejszona o kwotę należnego Ci w Polsce świadczenia.  

Poniżej prezentujemy wpływ liczby godzin w żłobku na zmniejszenie zasiłku opiekuńczego w Norwegii.

Liczba godzin pobytu w żłobku w tygodniu. Wysokość cash benefit.
0 godzin

7500 NOK

do 8 godzin 6000 NOK
9-16 godzin 4500 NOK
17-24 godzin 3000 NOK
25-32 godzin 1500 NOK
powyżej 33 godzin 0 NOK

Świadczenie 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a zasiłek z Norwegii.

Pierwszeństwo wypłacania świadczeń rodzinnego uzależnione jest od sytuacji zawodowej rodzica przebywającego w Polsce razem z dziećmi. Jeżeli rodzic przebywający w Polsce, nie podlega pod system ubezpieczeniowy, świadczenia rodzinne należą się z Norwegii. Natomiast jeżeli rodzic podlega pod system ubezpieczeniowy w Polsce, to na wszystkie dzieci należy wnioskować o zasiłek w Polsce. W takiej sytuacji posiadając dzieci do 6 roku życia można, wnioskować w Norwegii o wypłatę różnicy, ponieważ norweskie świadczenie jest wyższe od polskiego.

Od 2022 roku w Polsce na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jeżeli jesteś uprawniony do jego pobierania, zasiłek z Norwegii zostanie pomniejszony o kwotę przysługującą Ci w Polsce.

Czas rozpatrywania wniosków, dosyłanie dokumentów i odwołania?

Norweski urząd NAV, powinien rozpatrzyć Twój wniosek w ciągu 12 miesięcy. Termin wydania przez NAV decyzji zależy od czasu, w jakim polski Wydział Koordynacji Świadczeń przekaże uzupełniony formularz F002 w odpowiedzi na zapytanie NAV. 

Do momentu uzyskania decyzji powinieneś na bieżąco (za naszym pośrednictwem) dosyłać odcinki z wypłat oraz nowe umowy o pracę. Musisz informować nas o wszystkich zmianach w zatrudnieniu lub  sytuacji rodzinnej. Ważne, abyś terminowo odpowiadał na urzędowe pisma w Twojej sprawie. 

Masz możliwość odwołać się od decyzji wydanej przez NAV. Termin na złożenie Twojego odwołania znajdziesz w otrzymanej korespondencji. Zazwyczaj jest to 6 tygodni. 

Potrzebujesz więcej informacji? Zadaj nam pytanie poprzez formularz kontaktowy.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.