Zasiłek rodzinny w Danii

Zasiłek rodzinny w Danii

Zasiłek rodzinny w Danii

Osoby pracujące w Danii mają prawo do pobierania tam zasiłku rodzinnego. Jeżeli pracujesz w Danii minimum 6 miesięcy, tam odprowadzasz składki na ubezpieczenia i posiadasz numer CPR - koniecznie złóż wniosek o zasiłek rodzinny w Danii.

Kto może złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Danii?

Wniosek o zasiłek rodzinny w Danii może złożyć każda osoba, która spełni poniższe warunki:

 • pracuje legalnie na terenie Danii minimum 6 miesięcy,
 • ma odprowadzane składki na duńskie ubezpieczenie społeczne,
 • jest zarejestrowana w tzw. krajowym rejestrze (posiada numer CPR).

Jakie dokumenty niezbędne są do złożenia wniosku?

 • akt małżeństwa na druku europejskim,
 • akt urodzenia dziecka/dzieci na druku europejskim,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem,
 • zaświadczenie z MOPS-u,
 • umowa o pracę,
 • odcinki z wypłat,
 • karta podatkowa,
 • potwierdzenie posiadanego rachunku bankowego,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za naszą usługę.

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego w Danii?

Procedura rozpatrywania wniosku może potrwać od sześciu do dwunastu miesięcy.


Jaki jest czas na odwołanie się od wystawionej przez duński urząd decyzji?

Od każdej decyzji istnieje możliwość odwołania się w ciągu 4 tygodni od daty wystawienia decyzji.


Jaka jest wypłacana kwota zasiłku rodzinnego w Danii?

Kwota zasiłku uzależniona jest od czasu pracy oraz od wieku dziecka.

Wiek dzieckaKwota w 2015 rokuKwota w 2016 rokuKwota w 2017 roku
do 2 lat4433 DKK/kwartał4470 DKK/kwartał4491 DKK/kwartał
3-6 lat3519 DKK/kwartał3537 DKK/kwartał3555 DKK/kwartał
7-14 lat2769 DKK/kwartał2784 DKK/kwartał2796 DKK/kwartał
15-17 lat923 DKK/kwartał928 DKK/kwartał932 DKK/kwartał

Okres pracy w Danii% wysokości zasiłku
6-12 miesięcy25%
12-18 miesięcy50%
18-24 miesiące75%
24 i więcej miesięcy100%

Jakie są terminy wypłat zasiłku rodzinnego w Danii?

Zasiłek rodzinny w Danii wypłacany jest co kwartał na konto zarejestrowane w urzędzie. Jest to 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca oraz 20 października.


Świadczenie 500+ a zasiłek rodzinny w Danii.

Od 1 lipca 2019 świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci. Pierwszeństwo wypłacania świadczeń, uzależnione jest od sytuacji zawodowej rodzica przebywającego w Polsce razem z dziećmi. Jeżeli rodzic przebywający w Polsce, nie osiąga dochodów podlegających ubezpieczeniu, świadczenia rodzinne należą się z Danii. Natomiast jeżeli rodzic osiąga dochody podlegające ubezpieczeniu w Polsce to zasiłek powinien być pobierany w Polsce, a urząd duński wypłaca różnicę przysługującego świadczenia.
Urząd duński wypłaca różnicę pomiędzy świadczeniem przysługującym/ wypłacanym w Polsce ( zgodnie z informacją przekazaną w zaświadczeniu z MOPS / GOPS o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłków).