Uzyskaj zasiłek rodzinny z Norwegii.

Pobieraj zasiłek rodzinny z Danii.

Kto może złożyć wniosek o zasiłek rodzinny z Danii?

Wniosek o zasiłek rodzinny w Danii może złożyć każda osoba, która spełni poniższe warunki:

 • pracuje legalnie na terenie Danii minimum 6 miesięcy,
 • ma odprowadzane składki na duńskie ubezpieczenie społeczne,
 • jest zarejestrowana w tzw. krajowym rejestrze (posiada numer CPR).

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

 • Akt małżeństwa na druku europejskim, 
 • akt urodzenia dziecka/dzieci na druku europejskim, 
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem, 
 • zaświadczenie z MOPS-u, 
 • umowa o pracę, 
 • odcinki z wypłat, 
 • karta podatkowa, 
 • potwierdzenie posiadanego rachunku bankowego, 
 • kserokopia dowodu osobistego, 
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za naszą usługę. 

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego w Danii?

Procedura rozpatrywania wniosku może potrwać od sześciu do dwunastu miesięcy.

Jaki jest czas na odwołanie się od wystawionej przez duński urząd decyzji? 

Od każdej decyzji istnieje możliwość odwołania się w ciągu 4 tygodni od daty wystawienia decyzji.

Jaka jest wysokość kwoty zasiłku rodzinnego w Danii? 

Wiek dziecka Kwota w 2020 r Kwota w 2019 r Kwota w 2018 r
do 2 lat 4596 DKK / kwartał 4557 DKK / kwartał 4506 DKK / kwartał
3-6 lat 3639 DKK / kwartał 3609 DKK / kwartał 3567 DKK / kwartał
7-14 lat 2862 DKK / kwartał 2838 DKK / kwartał 2808 DKK / kwartał
15-17 lat 954 DKK / kwartał 946 DKK / kwartał 936 DKK / kwartał
Okres przepracowany w Danii przysługujący % wysokości zasiłku
6-12 miesięcy 25%
12-18 miesięcy 50%
18-24 miesiące 75%
24 i więcej miesięcy 100%

Jakie są terminy wypłat zasiłku rodzinnego w Danii?

Zasiłek rodzinny w Danii wypłacany jest co kwartał na konto bankowe zarejestrowane w urzędzie. Jest to 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca oraz 20 października.

Świadczenie 500+ a zasiłek rodzinny z innego kraju?

Od 1 lipca 2019 w Polsce przysługuje świadczenie 500+ na wszystkie posiadane dzieci. Pierwszeństwo wypłacania świadczeń, uzależnione jest od sytuacji zawodowej rodzica przebywającego w Polsce razem z dziećmi. Jeżeli rodzic przebywający w Polsce, nie osiąga dochodów podlegających ubezpieczeniu, świadczenia rodzinne należą się z Danii. Natomiast jeżeli rodzic osiąga dochody podlegające ubezpieczeniu w Polsce, to zasiłek powinien być pobierany w Polsce, a urząd duński wypłaca różnicę przysługującego świadczenia. 
Urząd duński wypłaca różnicę pomiędzy świadczeniem przysługującym/ wypłacanym w Polsce (zgodnie z informacją przekazaną w zaświadczeniu z MOPS / GOPS o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłków). 

Potrzebujesz więcej informacji?

 • Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
  Maks. rozmiar pliku: 96 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.