zwrot podatku z Niemiec

Pracowałeś w Niemczech?Skorzystaj z najlepszej oferty na rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec.

Pracowałeś w Niemczech?

Pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec. Dzięki temu zyskasz dodatkowe środki, które nadpłaciłeś w trakcie pracy w Niemczech.

W niemieckim zeznaniu podatkowym możesz zawrzeć szereg odpisów,  w rezultacie Twój zwrot podatku będzie wyższy, lub dopłata niższa.

Jeżeli pracowałeś w poprzednim roku w Niemczech i Polsce, pamiętaj, aby ująć niemieckie dochody w polskiej deklaracji PIT 36/ZG. Link do rozliczenia podatku w Polsce.

Jak rozliczyć podatek z Niemiec za 2021 rok?

Możesz skorzystać z bezpiecznego formularza online, który otworzysz, klikając poniższy link. Możesz również pobrać, wydrukować i wypełnić poniższy formularz PDF.

Kto ma obowiązek rozliczyć się z podatku w Niemczech?

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej istnieje w następujących przypadkach:

 • pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy,
 • jedno z małżonków ma III klasę podatkową a drugie przebywało poza granicami Niemiec, lub ma V lub VI klasę podatkową,
 • w danym roku podatkowym małżonkowie rozwiedli się, bądź jedno z małżonków zmarło,
 • otrzymałeś wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt,
 • wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku i nie został odprowadzony podatek,
 • uzyskałeś dochody lub świadczenia, które przekroczyły 410 euro/miesiąc, i od których nie był odprowadzony podatek,
 • uzyskałeś dochód, który przekroczył kwotę 11000 euro i na Lohnsteuerbescheiningung wpisane są kwoty w pozycjach 17 lub 20,
 • prowadziłeś własną działalność gospodarczą.

Kiedy można otrzymać zwrot całego zapłaconego podatku?

Zwrot całego zapłaconego w Niemczech podatku otrzymasz, jeżeli Twój roczny dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Za rok 2021 była to kwota 9744 euro.

Czy można rozliczyć się bez Lohnsteuerbescheiningung?

Jeżeli od pracodawcy/ców nie dostałeś swojego rocznego zestawienia o dochodach, wówczas możemy przygotować Twoje rozliczenie roczne na podstawie kompletu miesięcznych odcinków z wypłaty (Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge).

Co w przypadku, gdy nie mam nadanego Steuernummer i Identifikationsnummer?

Deklarację podatkową możemy wysłać nie posiadając Steuernummer i Identifikationsnummer. Po kilku tygodniach od wysłania deklaracji Finanzamt prześle do Ciebie pisma z nadanymi numerami.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia podatku z Niemiec?

 • Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie rozliczenia miesięczne Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge.
 • Zaświadczenie EU/EOG.
 • Jeżeli posiadasz — kopia zaświadczenia zameldowania w Niemczech w danym roku podatkowym.
 • Jeżeli posiadasz — kopia dokumentu z nadaniem Steuernummer i Identifikationsnummer.
 • Potwierdzenia kosztów, które chcesz odliczyć.
 • Kopia dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie konta bankowego.
 • Uzupełniony formularz danych oraz podpisane druki obcojęzyczne, które otrzymasz od nas e-mailem

Z jakich ulg podatkowych mogę skorzystać?

 • Ulga na małżonkę.
 • Dojazdy do pracy.
 • Podwójne gospodarstwo domowe.
 • Odliczenie delegacji.
 • Odliczenie odzieży roboczej, literatury fachowej lub innych rzeczy zakupionych w celach służbowych.
 • Odliczenie składek ZUS.