Zwrot podatku z Norwegii

Pracowałeś w Norwegii

Skuteczne rozliczenie i zwrot podatku z Norwegii.

Podatek w Norwegii za 2020 rok

Norweski Skatteetaten do 25 listopada 2021 wystawi decyzje podatkowe Skatteoppgjøret / Tax Assessment notice for 2020.
Warto zadbać o sprawdzenie swojej decyzji podatkowej w Norwegii. Nie pozwól, aby urząd skarbowy sam zdecydował o Twoim podatku.

Duża część osób znajdzie dokumencie  Skatteoppgjøret / Tax Assessment notice informację czy należy im się zwrot podatku z Norwegii, czy będą zmuszone dopłacać.

Podobnie jak w latach ubiegłych wysyłane przez norweski urząd decyzje często są błędne. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. W rezultacie część osób otrzymuje zaniżone zwroty podatku. Dla porównania część może otrzymać wezwanie do zapłaty niesłusznej kwoty.

Jeżeli pracowałeś/łaś w poprzednim roku w Norwegii i Polsce, pamiętaj, aby ująć norweskie dochody w polskiej deklaracji PIT 36/ZG. Link do rozliczenia podatku w Polsce znajdziesz Tutaj.

Poniżej znajdziesz link, do wygodnego i bezpiecznego formularza, który pomoże Ci rozliczyć podatek w Norwegii. Po wypełnieniu niezbędnych pól i załączeniu skanów dokumentów, będziesz mógł liczyć na profesjonalne rozliczenie podatku przez naszą firmę. 

Dlaczego warto skorygować podatek w Norwegii?

Od 16 marca 2021 Skatteetaten zacznie wysyłać deklaracje podatkowe za 2020 rok. Będą się nazywały Skattemelding / Tax Return 2020. Od tej daty masz czas do 30 kwietnia na zatwierdzenie swojej deklaracji podatkowej w norweskim systemie podatkowym.

Masz obowiązek sprawdzić, czy Twój pracodawca zadeklarował wszystkie Twoje dochody, czy wykazana jest poprawna kwota zapłaconego przez Ciebie podatku. Dodatkowo masz możliwość wprowadzenia ulg podatkowych, które zwiększą Twój zwrot podatku z Norwegii, lub zmniejszą podatek do zapłaty.

Skatteetaten na przykład nie wie, że pracowałeś kilka miesięcy dłużej niż deklarowałeś w karcie podatkowej. W związku z tym zaproponowany zwrot podatku może być niższy niż faktycznie możesz uzyskać.


Jeżeli samodzielnie opłacasz koszty swojego pobytu w Norwegii, koniecznie skorzystaj z ulgi status pendler. Jeżeli opłacasz koszty dziennej opieki nad dzieckiem, warto je odliczyć. Są to dodatkowe ulgi, które spowodują, że zwiększy się Twój zwrot podatku z Norwegii.
Jeżeli opłacasz kredyt hipoteczny na mieszkanie w Polsce, możesz skorzystać z ulgi na odliczenie zapłaconych w danym roku odsetek.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

 1. Podsumowanie dochodów od każdego pracodawcy, potocznie zwane Lonns lub A-melding oppsummering 2020 / Sammenstilling for 2020.
 2. Dokument Årsoppgave fra NAV – jeżeli w trakcie 2020 roku przebywałeś na zasiłku chorobowym, bądź dla bezrobotnych. Dokument otrzymasz pocztą z norweskiego urzędu NAV.
 3. Odcinki z wypłat potwierdzające ilość przepracowanych miesięcy.
 4. PIN kody z systemu MinID (wraz z hasłem) Jeżeli nie posiadasz kodów, zamów je samodzielnie na stronie difi.
  Jeżeli nie możesz samodzielnie zamówić dla siebie kodów, poinformuj nas o tym, a my zamówimy je dla Ciebie bezpłatnie. 
 5. Decyzję podatkową Tax Assessment Notice 2020.

Jeżeli chcesz skorzystać z ulg podatkowych, dołącz wymagane dokumenty. Listę ulg i niezbędnych dokumentów znajdziesz poniżej

Czy norweski urząd popełnia błędy w decyzjach podatkowych Skatteoppgjøret / Tax Assessment notice for 2020 ?


Tak. Zdarzają się sytuacje, które powodują, że urząd zaniża liczbę miesięcy, które przepracowałeś w Norwegii. Jest to sytuacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na wysokość zwrotu podatku, lub powoduje konieczność zapłaty.

Jak mogę złożyć swoją deklarację / korektę podatkową w Norwegii?

Poniżej znajdziesz formy logowania się do systemu skatteetaten. Najpopularniejszą formą są kody MinID, lub BankID Jeżeli nie posiadasz tych kodów MinID, możesz je zamówić wpisując swój norweski numer personalny na stronie difi.no

metody logowania skatteetaten

Do kiedy muszę złożyć zeznanie podatkowe w Norwegii?

W 2021 roku już od 16 marca Skatteetaten zacznie wystawiać zeznania podatkowe za 2020 rok. Część podatników otrzyma propozycję zwrotu lub dopłaty podatku. Możesz nanosić zmiany związane ze swoją deklaracją podatkową do 30 kwietnia 2021.

Do 30 kwietnia 2021 można również złożyć wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozliczenia podatkowego w Norwegii. Wniosek ten zwykle składają osoby, które nie są w stanie w ustawowym terminie zebrać dokumentacji związanej z odpisami podatkowymi.

Jeżeli posiadasz kody MinID możemy przedłużyć termin złożenia deklaracji do 31 maja 2020 bez żadnych konsekwencji. Musisz nas o tym poinformować przed 30 kwietnia 2020.

Czy mogę złożyć zeznanie podatkowe posiadając kartę podatkową 25% – Kildeskatt?


Masz możliwość rozliczenia się na zasadach ogólnych nawet posiadając kartę podatkową 25%. Należy jednak zawczasu powiadomić Skatteetaten, że chcesz skorzystać z takiej możliwości. Proponujemy, abyś najpierw sprawdził opłacalność takiego rozliczenia. Zapłacisz za to 100 zł. Jeżeli okaże się, że masz możliwość uzyskania zwrotu podatku, rozliczymy cię na zasadach ogólnych. 100 zł za kalkulację podatku zaliczymy na poczet wykonania dla Ciebie usługi.

Czy muszę wykazać dochody norweskie w polskim PIT 36 ZG?

Jeżeli miałeś dochody zarówno w Norwegii jak i w Polsce, wówczas musisz wszystkie swoje dochody wykazać w polskim zeznaniu PIT 36 ZG.
Link do formularza znajdziesz tutaj.

Od roku podatkowego 2021, bez względu czy osiągniesz dochody tylko z Norwegii, będziesz musiał je wykazać w polskim PIT 36 ZG. Może nastąpić konieczność dopłaty do polskiego urzędu skarbowego. 

Jakie są ulgi podatkowe w Norwegii?

W norweskim zeznaniu podatkowym możesz ująć szereg ulg podatkowych, które pozwolą Ci zwiększyć zwrot podatku, lub zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze z ulg.
Tutaj znajdziesz szersze omówienie odpisów podatkowych wraz z listą niezbędnych dokumentów. 

 1. Ulga Status Pendler to ulga na pokrycie kosztów utrzymania w Norwegii. Możesz odliczyć koszty dojazdów do pracy, mieszkania i mediów oraz w niektórych przypadkach diet.
 2. Odpis rodzicielski jest przeznaczony dla rodziców dzieci do 12-go roku życia. Odliczyć można koszty opieki nad dziećmi, takie jak przedszkole, szkoło, zajęcia pozalekcyjne.
 3. Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego spłacanych w Polsce to popularna ulga dla posiadaczy mieszkania, na które zaciągnięty był kredyt hipoteczny.
 4. Możesz odpisać maksymalnie 50000 NOK z tytułu darowizn na organizacje społeczne w Norwegii.
 5. Ulgi dla marynarzy i rybaków są zdecydowanie wartymi odliczenia.  

 

Czym jest ulga Status Pendler?

Często samemu opłacasz koszty utrzymania w Norwegii. Płacisz za najem mieszkania, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę.
Niejednokrotnie samemu opłacasz podróże z Polski do Norwegii oraz transport do pracy na miejscu.
Możesz wszystkie te wydatki odliczyć w swoim rozliczeniu rocznym. Popularnie ulga na te wydatki to Status Pendler, Pendler lub po prostu Pendlerfradrag.
Osoby żonate bądź dojeżdżające do swojego dziecka w Polsce nie muszą już dokumentować co najmniej 3 podróży do Polski w trakcie roku. 

Od 2018 roku Skateetaten wprowadził zasadę, że wydatki na mieszkanie i ewentualne diety odliczysz maksymalnie przez dwa lata, o ile nie zmienisz gminy, w której mieszkasz i pracujesz. Jeżeli w roku 2018, 2019 lub 2020 zmieniłeś gminę, w której mieszkasz i pracujesz, możesz przez kolejne 24 miesiące korzystać z odliczeń podatkowych na mieszkanie i ewentualne diety.

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi Status Pendler?

Do skorzystania z ulgi i odliczenia kosztów najmu oraz dojazdów wystarczy:

 • akt małżeństwa / akt urodzenia dziecka (druki “europejskie”) oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu.
 • potwierdzenia zapłaty czynszu i opłat za media (przelewy). Jeżeli pracodawca potrącał Ci czynsz z wypłaty, niezbędne są Lonnslipy z potrąconymi kwotami.

Jeżeli chcesz dodatkowo odliczyć koszty podróży do domu w Norwegi oraz koszty codziennych dojazdów do pracy dołącz:

 • potwierdzenia odbytych podróży do Norwegii – bilety lotnicze, bilety promowe;
 • jeżeli jeździłeś samochodem do Norwegii przydadzą się faktury/ paragony za paliwo;
 • jeżeli łączny koszt opłat za bramki autostradowe i przejazdów przez tunele przekracza 3300 NOK, warto uwzględnić go w uldze.

Pamiętaj, aby przeliczyć wszystkie dni dojazdu do pracy i odległość jaką wówczas pokonywałeś. To pozwoli na poprawne wyliczenie ulgi na dojazdy.

Jeżeli mieszkałeś w lokum bez dostępu do kuchni, na campie, w hotelu, lub pracowałeś w delegacji, możesz również odliczyć koszt dziennej diety.

Jakie warunki musi spełnić singiel aby skorzystać z ulgi status pendler?

Jeżeli jesteś singlem, musisz udokumentować 4 podróże do swojego mieszkania w Polsce w ciągu roku. To duże ułatwienie w porównaniu do lat poprzednich. Przypomnijmy, poprzednio Skatteetaten zalecało udokumentowanie podróży do domu w Polsce raz na trzy lub raz na sześć tygodni.

Wymagane dokumenty jeżeli masz więcej niż 22 lata:

 • potwierdzenia zapłaty czynszu i opłat za media (przelewy). Jeżeli pracodawca potrącał Ci czynsz z wypłaty, niezbędne są Lonnslipy z potrąconymi kwotami.
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, przetłumaczone na język angielski lub norweski,
 • akt notarialny własności mieszkania w Polsce.

Wymagane dokumenty jeżeli masz mniej niż 22 lata:

 • akt urodzenia na druku europejskim,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce.

Czym jest ulga na odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego?

Z odliczenia możesz skorzystać,  jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny w Polsce, a 90% Twojego rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i nie jesteś norweskim rezydentem podatkowym.

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok 2020 lub o jego braku na druku UE/EOG – przetłumaczone na język angielski (tylko jeżeli pracowałeś w Norwegii krócej niż 12 miesięcy);
 • zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu – przetłumaczone na język angielski;
 • dokument potwierdzający rezydenturę w Polsce, czyli dokument CFR 1 z polskiego urzędu skarbowego.

Jak funkcjonuje ulga rodzicielska?

Możesz odliczyć koszty związane z pobytem swoich dzieci w przedszkolu, szkole lub świetlicy, jeżeli dziecko nie przekroczyło 12-go roku życia. Maksymalnie można odliczyć 25 000 NOK na pierwsze dziecko oraz maksymalnie 15 000 NOK na kolejne dzieci (Dołącz: faktury lub zaświadczenie potwierdzające pokryte koszty przetłumaczone na język angielski).

Co mogą odliczyć marynarze pływający dla Norweskiego pracodawcy?

Marynarzom, którzy pracowali co najmniej 130 dni na morzu przysługuje ulga w maksymalnej kwocie 80 000 NOK. Marynarze statków innych niż norweskie muszą na wezwanie urzędu podatkowego udokumentować liczbę dni pobytu na morzu (książeczka marynarska, logbook). 

Co mogą odliczyć rybacy pływający dla Norweskiego pracodawcy?

Rybakom, których głównym zajęciem jest rybołówstwo, i którzy pracowali co najmniej 130 dni na morzu przysługuje ulga w maksymalnej kwocie 150000 NOK. 

Odliczenie darowizny

Odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne zarejestrowane w Skatteetaten. Maksymalna kwota odliczenia za 2020 rok to 50 000 NOK.