Zwrot podatku ze Szwecji

Rozlicz swój podatek ze Szwecji.


Profesjonalne rozliczenia podatkowe w Szwecji.

Rozliczenie podatku w Szwecji – Sink, czyli pobyt do 183 dni.

Pierwsza grupa podatników  to osoby, które przebywały w Szwecji krócej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego. Takie osoby opodatkowane są podatkiem SINK, czyli specjalnym podatkiem dla nierezydentów w wysokości 20% (osoby pracujące na morzu 15%). Rozpoczynając pracę aplikowałeś sam, bądź za pośrednictwem swojego pracodawcy o opodatkowanie podatkiem SINK. Pracodawca do 31 stycznia tego roku złoży w szwedzkim Urzędzie Skarbowym informację o Twoich dochodach i zapłaconym podatku na druku KU-13. Na tym Twoje rozliczenie podatku w Szwecji się kończy. Nie musisz składać deklaracji podatkowej, ale i nie możesz odliczyć żadnych ulg. Nie otrzymasz również zwrotu podatku. Możesz jednak wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych opisane poniżej. 

Zwrot podatku ze Szwecji – zasady ogólne.

 • Jeżeli przebywałeś w Szwecji dłużej niż 183 dni w roku lub zrezygnujesz z opodatkowania podatkiem SINK, musisz złożyć deklarację podatkową Inkomstdeklaration 1.
 • Szwedzki Urząd Skarbowy wysyła deklaracje podatkowe pomiędzy 19 marca a 15 kwietnia 2020.
 • Jeżeli byłeś opodatkowany SINK a chcesz rozliczyć się na zasadach ogólnych, deklarację podatkową musisz pobrać i wypełnić samodzielnie.
 • Deklarację podatkową musisz złożyć najpóźniej do 4 maja2020.
 • Masz prawo zastosować ulgi podatkowe przysługujące osobom zamieszkałym stale na terytorium Szwecji. Warunkiem jest aby całe albo prawie całe Twoje dochody uzyskiwane były w Szwecji. Przyjmuje się, że 90% Twoich dochodów powinno być osiągnięte na terytorium Szwecji.

Jakie są najważniejsze terminy przy rozliczaniu podatku ze Szwecji?

 • styczeń-marzec – przesłanie przez pracodawcę podsumowania rocznego KU-13.
 • marzec/kwiecień – przyjmowanie przez urząd szwedzki zgłoszeń do rozliczenia
 • kwiecień – urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw.Inkomstendeklaration 1).
 • 4 maja – ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji
 • listopad-grudzień – urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku. Przesyła zwroty podatku bądź  przesyła wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika 

Co to jest Personnummer ?

Personnummer ( odpowiednik polskiego numeru PESEL ) to szwedzki numer personalny, który można uzyskać rejestrując się w Folkbokforingen.

Dlaczego warto mieć  Personnummer ?

Posiadając numer personalny, zostaniemy wpisani do spisu ludności. Dzięki personnummer możemy wynająć mieszkanie, podjąć pracę , założyć  konto w banku oraz skorzystać z opieki zdrowotnej. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania Personnummer?

 • dowód osobisty bądź paszport,
 • kopia dokumentu potwierdzającego stan cywilny,
 • kopia aktu urodzenia dziecka,
 • kopia umowy o pracę,
 • dokument potwierdzający rejestrację w Migrationsverket.

Co to jest  FÖRSÄKRINGSKASSANS ?

Försäkringskassans to odpowiednik polskiego ZUS. Jeżeli masz zamiar zostać w Szwecji na stałe musisz pamiętać , aby zarejestrować się  w tym urzędzie.  W takim przypadku należy dostarczyć następujące  dokumenty :

 • dokument z numerem  personalnym,
 • kopię umowy o pracę,
 • wypełniony formularz „Uppgifter för registrering”.

Co to jest cyfrowa skrzynka pocztowa ?

Dzięki cyfrowej skrzynce pocztowej  otrzymujesz  informację ze szwedzkiego urzędu  podatkowego  oraz innych organów drogą elektroniczną. W przeciwieństwie do zwykłych wiadomości e-mail, cyfrowa skrzynka pocztowa jest bezpieczna, ponieważ logowanie odbywa się za pośrednictwem  BankID. Cyfrowa skrzynka pocztowa jest darmowa  i dostępna wszędzie, gdziekolwiek jesteś.