Zwrot podatku z Anglii i Irlandii

Po powrocie z Anglii lub Irlandii, masz prawo ubiegać się o zwrot podatku. Na podstawie dokumentu P60, P45 lub ostatniego pay-slipa wyliczymy Twój zwrot podatku z Anglii. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu całego podatku zapłaconego brytyjskiemu HMRC przez marynarzy. 

FAQ - czyli Wasze najczęstsze pytania

Dużo przydatnych informacji o rozliczeniu podatku w Anglii i terminie złożenia deklaracji podatkowej znajdziesz w poniższym FAQ. 

Ile czasu trwa procedura ubiegania się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii?

W zależności od skomplikowania sprawy, procedura otrzymania czeku ze zwrotem podatku z Anglii trwa około 3-4 miesiące. 

Czy mogę rozliczyć podatek w Anglii bez National Insurance Number?

Jest to możliwe, aczkolwiek brak National Insurance Number znacznie utrudnia procedurę. Bez stałego numeru National Insurance  nie uzyskamy w urzędzie żadnych informacji. 

Co zrobić, jeżeli wiem, że odprowadzałem podatek, a nie posiadam świadczących o tym dokumentów.

Po pierwsze sprawdź w skrzynce pocztowej, czy nie otrzymałeś korespondencji z HMRC bądź od pracodawcy. Możesz także dopytać swojego pracodawcę czy może wystawić dla Ciebie P45 lub P60. Jeżeli takie działania nie przyniosą rezultatu to możesz skontaktować się telefonicznie z HMRC, aby wystąpiło do pracodawcy o Twoje dokumenty.

Ile czasu trwa rok podatkowy w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaczyna się 6 kwietnia danego roku i trwa do 5 kwietnia roku następnego. Z tego powodu lata podatkowe oznacza się w sposób następujący np rok 2017/2018. 

Do ilu lat wstecz mogę ubiegać się o zwrot podatku?

Rozliczać można się do 5 lat wstecz, a to oznacza, że 5 kwietnia 2018 upływa termin dla rozliczenia podatku za rok 2013-2014. Zgodnie z tym można rozliczać ten rok podatkowy i wszystkie następujące po nim.

 
Rok podatkowyOstateczny termin na rozliczenie podatku
2013-20145 kwietnia 2018
2014-20155 kwietnia 2019
2015-20165 kwietnia 2020
2016-20175 kwietnia 2021
2017-20186 kwietnia 2022

 

Jaki jest czas oczekiwania na czek ze zwrotem podatku?

Od momentu wystawienia przez HMRC decyzji (kalkulacji) o zwrocie podatku, jest to około 3 tygodni. Ponadto realizacja czeku trwa około 10 dni roboczych.

Jaka jest wysokość ulgi SED oraz warunki jej uzyskania?

Z tytułu ulgi SED przysługuje całkowity zwrot podatku za dany rok podatkowy. Warunkiem jest jednak spełnienie łącznie wszystkich wymogów ustalonych dla tej ulgi:

  • jesteś marynarzem wykonującym pracę na statku

  • nie możesz przebywać na terenie Wielkiej Brytanii więcej niż 183 w ciągu roku

  • musisz wykazać przynajmniej jeden port zagraniczny u każdego z pracodawców

  • ponadto okres zatrudnienia w danym roku podatkowym za jaki chcesz odzyskać podatek musi wynosić co najmniej 365 dni oraz rozpoczynać się i kończyć poza Wielką Brytanią.