Zwrot podatku z Danii

Zwrot podatku z Danii za rok 2018

Zwrot podatku z Danii

Staraj się o zwrot podatku z Danii. Na podstawie dokumentu Årsopgørelse oraz kodów Tast-Selv złożymy dla Ciebie zeznanie podatkowe w Danii. Pieniądze ze zwrotem podatku otrzymasz na konto bankowe zarejestrowane w Duńskim urzędzie skarbowym.

FAQ - czyli Wasze najczęstsze pytania

Dużo przydatnych informacji o rozliczeniu podatku w Danii i terminie złożenia deklaracji podatkowej znajdziesz w poniższym FAQ. 

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowej w Danii?

Termin złożenia deklaracji za rok 2018 upływa 1 lipca 2019. Każda osoba pracująca w Danii powinna dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym SKAT. Deklaracje należy składać regularnie za poprzedni rok tj. w 2019 za rok 2018. Możliwe jest też dokonanie korekty za 3 ostatnie lata tj.: 2015, 2016 i 2017.

Termin wystawienia decyzji zależny jest od formy wysłania rozliczenia.

 • Rozliczenie papierowe – decyzja wystawiona w terminie około 3 miesięcy.
 • Rozliczenie elektroniczne – w większości przypadków decyzja wystawiona od razu.

Co to jest Arsopgorelse?

Jest to zarówno wstępna deklaracja podatkowa urzędu duńskiego (propozycja rozliczenia) jak i decyzja podatkowa. Każdy podatnik uprawniony do ulg, ma prawo skorygować swoją decyzję Arsøpgorelse wprowadzając odpowiednie ulgi.


Co to jest TastSelv-kod?

Jest to kod umożliwiający rozliczenie online. na stronie duńskiego urzędu skarbowego Skat. Można go zamówić przez stronę www.skatt.dk.


Czy jest możliwe rozliczenie bez TastSelv-kodu?

Tak, w takiej sytuacji wysyłamy deklarację papierową tradycyjną pocztą, listem poleconym.


Czy możemy zamówić TastSelv-kod na wybrany adres?

Nie. TastSelv kod przychodzi jedynie na adres jaki jest zarejestrowany w duńskim urzędzie skarbowym. Jeśli podany był duński adres, a klient nie ma dostępu do korespondencji, która tam przychodzi to możemy wysłać pismo z prośbą o zmianę adresu.


Jak zaktualizować adres korespondencyjny?

Jeśli podatnik ma podany w urzędzie duński adres i nie ma dostępu do korespondencji, która tam przychodzi to możemy wysłać pismo z prośbą o zmianę adresu na polski adres. Zmianą adresu zajmuje się Borgerservice czyli Biuro Obsługi Obywatela. Należy skontaktować się z nami i dostarczyć nam kopię dowodu osobistego.


Jakie ulgi podatkowe przysługują w Danii?

Personfradrag- podatnikowi standardowo przysługuje ulga osobista, uzależniona od wieku podatnika, naliczana automatycznie przez duński Skat.

Mieszkanie i wyżywienie – odliczenie udokumentowanych wydatków za mieszkanie (faktury / przelewy / potrącenia z pensji na Danlonach) przysługuje osobom, które:

 • pracują na terytorium Danii w trybie tymczasowym (umowa na czas określony)
 • same ponosiły koszty utrzymania w Danii i pracodawca nie zwrócił im kosztów wyżywienia i mieszkania
 • ze względu na dużą odległość między miejscem pracy tymczasowej a stałym miejscem zamieszkania nie mają możliwości nocować w swoim domu
 • koszty wyżywienia nie muszą być dokumentowane, w formularzu danych należy przekazać informację o liczbie dni pobytu w Dani

Podróże – odliczenie udokumentowanych (bilety / faktury) kosztów podróży przysługuje osobom, które:

 • same ponosiły koszty dojazdu do pracy
 • podczas pracy w Danii podróżowały między miejscem zamieszkania w Polsce, a tymczasowym miejscem zamieszkania w Danii, pod warunkiem, że pracodawca nie zwrócił kosztów za podróże.

Alimenty – należy udokumentować decyzją sądu o nałożeniu na podatnika alimentów na dzieci oraz wykazać potwierdzenia zapłaty alimentów (najlepiej wyciągi bankowe)

Cross border-worker - ulga transgraniczna (udokumentowana aktem małżeństwa na druku europejskim oraz zaświadczeniem z urzędu skarbowego o dochodzie podatnika i małżonki) odliczana podatnikom przekraczającym granicę „cross-border” przysługuje osobom, których:

 • co najmniej 75% rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Danii
 • dochód małżonki uzyskany w Polsce nie przekroczył kwoty:

2015 - 43.400 DKK brutto

2016 - 44.000 DKK brutto

2017 – 45.000 DKK brutto

2018 - 46.000 DKK brutto

 • małżonka nie uzyskała dochodu na terytorium Danii
 • Powyższa ulga od 2011 roku zastąpiła ulgę małżeńską.

W jakim terminie otrzymam zwrot podatku?

Termin wypłaty zwrotu zależny jest przede wszystkim od faktu czy konto bankowe podatnika jest zarejestrowane w duńskim urzędzie skarbowym.


Co się dzieje w przypadku nieaktualnego numeru konta bankowego?

DUŃSKI URZĄD SKARBOWY NIE WYSYŁA CZEKÓW. PIENIĄDZE BĘDĄ CZEKAŁY NA KONCIE URZĘDU DOPÓKI KONTO PODATNIKA NIE ZOSTANIE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE NEM KONTO

Konto należy zaktualizować wysyłając odpowiedni formularz do NemKonto. Musi on zawierać pełne informacje dotyczące konta bankowego. Można podać również polski rachunek ( IBAN, nr konta, SWIFT, nazwa i adres banku ). Po wysłaniu formularza w ciągu 6 tygodni podatnik powinien otrzymać formularz z kodem do telefonicznej aktywacji, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia pisma. Wtedy należy skontaktować się z naszym biurem.