Zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii

Pamiętaj, że czeka na ciebie zwrot podatku z Holandii! Musisz tylko złożyć roczne zeznanie podatkowe. Nasza firma przygotuje dla Ciebie wszystkie niezbędne formularze do rozliczenia podatku w Holandii. Poinformujemy Cię o terminach rozliczenia podatku oraz ulgach podatkowych w Hoalndii. 

Czy muszę złożyć holenderski zeznanie podatkowe?

 1. Jeśli otrzymasz list(aangiftebrief) z Belastingdienst z prośbą o wypełnienie deklaracji podatkowej za poprzedni rok. Jeśli Twoje sprawy finansowe są proste i nie zawierają żadnego z powyższych elementów, możesz nie otrzymać listu i nie musisz składać rocznego zeznania podatkowego.
 2. Po drugie jeżeli Twój podatek zaległy w stosunku do holenderskiego urzędu wynosi więcej niż 45 euro albo urząd jest winien Ci więcej niż 14 euro.

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci określić, czy ciązy na Tobie obowiązek złożenia deklaracji.


Jaki jest termin składania deklaracji?

Okres składania rocznego deklaracji podatku dochodowego to okres do 1 lipca (preferencyjnie do 1 kwietnia, wtedy podatnik powinien otrzymać decyzję do 3 miesięcy, w przeciwnym wypadku urząd ma 3 lata na rozpatrzenie rozliczenia) , chyba że zażądasz przedłużenia (uitstel aangifte). Możemy to zrobić za Ciebie. Jeśli nie złożysz zeznania podatkowego możesz zostać ukarany grzywną.


Jakich dokumentów potrzebuję do rozliczenia?

Jaaropgaaf lub Jaaropgave - dokumenty, które zobowiazany jest wydać Ci  każdy holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego.
Jeśli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, to musisz uzyskać Jaropgaaf  lub Jaaropgave od każdego z nich.


Czy mogę rozliczać się za lata ubiegłe?

W Holandii można rozliczać się do 5 lat wstecz.


W jaki sposób otrzymam zwrot?

Holenderski urząd podatkowy Belastingdienst wyśle Twój zwrot podatku bezpośrednio na Twoje konto bankowe.


Dlaczego warto się rozliczać będąc nierezydentem?

Jeśli masz dochód z innego kraju, lub mieszkasz poza Holandią i masz dochód holenderski, zazwyczaj musisz złożyć deklarację do holenderskiego Urzędu Skarbowego. Jeśli przeprowadziłeś się w ciągu roku, złożenie zeznania podatkowego może być korzystne, ponieważ możesz mieć prawo do uzyskania znacznie większego zwrotu podatku.

Aby zostać uznanym za nierezydenta, ale z prawem rozlicznania jak rezydent należy spełnić jednak łącznie poniższe warunki:

- być obywatelem jednego z Państw UE;

- uzyskać co najmniej 90% swoich całkowitych dochodów w Holandii;

- dostarczyć do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednie zaświadczenie o dochodach z kraju Twojego zamieszkania.


Generalna ulga podatkowa (algemene heffingskorting)

Kwota ulgi, którą masz prawo uzyskać, zależy od poziomu dochodu. W 2017 r. kwoty ulgi dla osób, które jeszcze nie przekroczyły wieku emerytalnego:

 • 2,254 euro dla osób mających dochód do opodatkowania poniżej 19.982 euro.
 • 2.254 euro do 0 euro (zależne od dochodu) dla osób o dochodach od 19.982 do 67.068 euro.
 • 0 euro dla osób o dochodach powyżej 67.068 euro.

Możesz skorzystać z ulgi podatkowej partnera, jeśli ma dochód wynoszący mniej niż 6000 euro. Osoby, które są na emeryturze, kwalifikują się do obniżenia ogólnego kredytu podatkowego, od 1.151 do 0 euro w miarę wzrostu dochodów.


Rozliczenie Wspólne tzw. Rozłąkowe

Przysługuje osobom, które :

 • są współmałżonkami lub partnerami, mającymi zawarty oficjalny związek partnerski,
 • wychowują wspólnie dziecko,
 • maja zakupione wspólnie mieszkanie lub dom,

Warunki jakie muszą być spełnione:

 • dochód podatnika w Holandii musi przekraczać 19.922 euro;
 • dochód brutto partnera fiskalnego nie może wyższy niż 6.355 euro.(Pożądanym jest, jeśli partner w ogóle nie osiągnął dochodów),
 • w przypadku jeżeli rozliczasz się nie ze współmałżonkiem, wówczas wymogiem jest, aby wspólne zamieszkanie trwało minimum 6 miesięcy
 • warunkiem jest, aby współmałżonek także posiadał numer BSN/SOFI, a wymagane są do tego (akt małżeństwa na druku europejskim, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski, niemiecki lub holenderski, zaświadczenie o wysokości dochodu obu małżonków).

Uwaga: Aby móc uzyskać zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego będziesz musiał/a złożyć zeznanie podatkowe za rok ubiegły, wykazując dochody zagraniczne.