Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec

Pamiętaj, że czeka na ciebie zwrot podatku z Niemiec! Musisz tylko złożyć roczne zeznanie podatkowe. Nasza firma przygotuje dla Ciebie wszystkie niezbędne formularze do rozliczenia podatku w Niemczech. Poinformujemy Cię o terminach rozliczenia podatku oraz ulgach podatkowych w Niemczech. 

Kto ma obowiązek rozliczyć się z podatku w Niemczech?

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej istnieje w następujących przypadkach:

 • Przychód uzyskany z większej ilości stosunków pracy, tzn. praca u więcej niż jednego pracodawcy.

 • Jedno z małżonków ma III klasę podatkową a drugie przebywało poza granicami Niemiec lub ma V lub VI klasę podatkową.

 • W danym roku podatkowym małżonkowie rozwiedli się lub jedno z małżonków zmarło.

 • Otrzymano wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego.

 • Wysokość dochodu przekroczyło kwotę wolną od podatku i nie został odprowadzony podatek.

 • Uzyskano dochody lub świadczenia, które przekroczyły 410 euro miesięcznie, i od których nie był odprowadzony podatek.

 • Uzyskano dochód, który przekroczył kwotę 10 700 euro i na Lohnsteuerbescheiningung wpisane są kwoty w pozycje 17 lub 20.

 • Prowadzono własną działalność gospodarczą.


Kiedy można otrzymać zwrot całego zapłaconego podatku?

Zwrot całego zapłaconego podatku przysługuje osobie, której dochody uzyskane w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. W roku 2017 kwota wolna od podatku wynosi 8 820 euro.


Czy można rozliczyć się bez Lohnsteuerbescheiningung?

Jeżeli nie posiadasz dokumentu Lohnsteuerbescheinigung to możemy wysłać rozliczenie na podstawie kompletu miesięcznych odcinków z wypłaty (Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge).


Co w przypadku, gdy nie mamy nadanego Steuernummer i Identifikationsnummer?

Deklarację podatkową możemy wysłać nie posiadając Steuernummer i Identifikationsnummer. Po kilku tygodniach od wysłania deklaracji otrzymasz pisma z nadaniem numerów.


Jakie należy dostarczyć dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech?

 • Uzupełniony formularz danych oraz podpisane drugi obcojęzyczne.
 • Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie rozliczenia miesięczne Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge.
 • Zaświadczenie EU/EOG.
 • Kopie zaświadczenia meldunku w Niemczech w danym roku podatkowym.
 • Kopia dokumentu z nadaniem Steuernummer i Identifikationsnummer.
 • Potwierdzenia kosztów, które chcemy odliczyć.
 • Kopia dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie konta bankowego.

Kto posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech?

 • Osoba, której liczba dni przebytych w Niemczech jest większa niż 183 dni w ciągu 12 miesiecy,

 • Osoba, której dochód z Niemiec stanowi minimum 90% sumy dochodów uzyskanych we wszystkich krajach.


O jakie ulgi można się starać przy rozliczeniu z niemieckim urzędem podatkowym?

Wszystkie koszty które chcemy odliczyć muszą przekraczać kwotę 1 000 euro.

1. ULGA NA MAŁŻONKĘ

2. DOJAZDY DO PRACY

3. PODWÓJNE GOSPODARSTWO DOMOWE

4. ODLICZENIE DELEGACJI

5. ODLICZENIE ODZIEŻY ROBOCZEJ, LITERATURY FACHOWEJ LUB INNCYH RZECZY ZAKUPIONYCH W CELACH SŁUŻBOWYCH

6. ODLICZENIE SKŁADEK ZUS.