Zwrot podatku ze Szwecji

Zwrot podatku ze Szwecji
za rok 2019

Rozliczenie podatku w Szwecji - SINK czyli pobyt do 183 dni

Pierwsza grupa podatników  to osoby, które przebywały w Szwecji krócej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego. Takie osoby opodatkowane są podatkiem SINK, czyli specjalnym podatkiem dla nierezydentów w wysokości 20% (osoby pracujące na morzu 15%). Rozpoczynając pracę aplikowałeś sam, bądź za pośrednictwem swojego pracodawcy o opodatkowanie podatkiem SINK. Pracodawca do 31 stycznia tego roku złoży w szwedzkim Urzędzie Skarbowym informację o Twoich dochodach i zapłaconym podatku na druku KU-13. Na tym Twoje rozliczenie podatku w Szwecji się kończy. Nie musisz składać deklaracji podatkowej, ale i nie możesz odliczyć żadnych ulg. Nie otrzymasz również zwrotu podatku. Możesz jednak wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych opisane poniżej. 


Zwrot podatku ze Szwecji - zasady ogólne

 • Jeżeli przebywałeś w Szwecji dłużej niż 183 dni w roku lub zrezygnujesz z opodatkowania podatkiem SINK, musisz złożyć deklarację podatkową Inkomstdeklaration 1.

 • Szwedzki Urząd Skarbowy wysyła deklaracje podatkowe pomiędzy 19 marca a 15 kwietnia 2019.

 • Jeżeli byłeś opodatkowany SINK a chcesz rozliczyć się na zasadach ogólnych, deklarację podatkową musisz pobrać i wypełnić samodzielnie.

 • Deklarację podatkową musisz złożyć najpóźniej do 4 maja2020.
  Masz prawo zastosować ulgi podatkowe przysługujące osobom zamieszkałym stale na terytorium Szwecji. Warunkiem jest aby całe albo prawie całe Twoje dochody uzyskiwane były w Szwecji. Przyjmuje się, że 90% Twoich dochodów powinno być osiągnięte na terytorium Szwecji.


Co to jest Personnummer ?

Personnummer ( odpowiednik polskiego numeru PESEL ) to szwedzki numer personalny, który można uzyskać rejestrując się w Folkbokforingen.


Dlaczego warto mieć  Personnummer ?

Posiadając numer personalny, zostaniemy wpisani do spisu ludności . Dzięki personnummer możemy wynająć mieszkanie, podjąć pracę , założyć  konto w banku oraz skorzystać z opieki zdrowotnej. 


Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania Personnummer?

 • Dowód osobisty bądź paszport
 • Kopie dokumentu potwierdzający stan cywilny
 • Kopię aktu urodzenia dziecka
 • Kopie umowy o pracę
 • Dokument potwierdzający rejestrację w Migrationsverket

Co to jest  FÖRSÄKRINGSKASSANS ?

 Försäkringskassans to odpowiednik polskiego ZUS. Jeżeli mamy zamiar zostać w Szwecji na stałe musimy pamiętać , aby zarejestrować się  w tym urzędzie.  W takim przypadku należy dostarczyć następujące  dokumenty :

 • dokument z numerem  personalnym,
 • kopię umowy o pracę,
 • wypełniony formularz „Uppgifter för registrering”.

Co to jest cyfrowa skrzynka pocztowa ?

Dzięki cyfrowej skrzynce pocztowej  otrzymujesz  informację ze szwedzkiego urzędu  podatkowego  oraz innych organów za pomocą cyfrowej skrzynki . W przeciwieństwie do zwykłych wiadomości e-mail, cyfrowa skrzynka pocztowa jest bezpieczna, ponieważ logowanie odbywa się za pośrednictwem  BankID. Cyfrowa skrzynka pocztowa jest darmowa  i dostępna wszędzie, gdziekolwiek jesteś.


Jakie są najważniejsze terminy przy rozliczaniu podatku ze Szwecji?

 • styczeń-marzec – przesłanie przez pracodawcę podsumowania rocznego KU-13.
 • marzec/kwiecień – przyjmowanie przez urząd szwedzki zgłoszeń do rozliczenia
 • kwiecień - urząd przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw.Inkomstendeklaration 1).
 • 4 maja - ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji
 • listopad-grudzień - urząd wydaje decyzje w sprawie zwrotu podatku. Przesyła zwroty podatku bądź  przesyła wezwania do zapłaty dodatkowego podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika 

Jaka jest cena za rozliczenie podatku w Szwecji w Waszej firmie?

Cena za za rozliczenie podatku ze Szwecji na zasadach ogólnych to 350 zł.